Schatkamer -

Artikelen

OR agendaoverleg
Agendaoverleg

De overlegvergadering kan worden voorbereid met de bestuurder voor de voorzitter/secretaris/DB. Hoe doe je dat?
ondernemingsraad OR rollen en taken or-voorzitter
Rollen en taken van de voorzitter

De meeste voorzitters van ondernemingsraden doen het voorzitterswerk naast hun eigen werk. De taak en de rol van OR-voorzitter is leuk maar ook heel divers en soms veeleisend. Wat kan je verwachten van het OR-voorzitterschap? Wat mogen de bestuurder, de ondernemingsraad en de secretaris van jou verwachten?
ondernemingsraad OR rollen en taken or-lid
Rollen en taken van een OR-lid

Lid zijn van de ondernemingsraad doe je naast je eigen werk. Soms is niet helemaal duidelijk wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Wat zijn eigenlijk precies de rollen en taken van een OR-lid? In het overzicht sommen wij de taken op van een gemiddeld OR-lid.