Schatkamer - Artikelen - faciliteiten -

Ondernemingsraad (OR) - Ambtelijk secretaris

Heeft de OR recht op een ambtelijk secretaris?

De meest bekende extra faciliteit voor een ondernemingsraad is de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris kan als ondersteuner de rechterhand van de ondernemingsraad zijn en de OR ontlasten met verslaglegging, het schrijven van brieven, het plannen en organiseren, het opdoen van juridische kennis.

De ondernemingsraad heeft geen wettelijk recht op een ambtelijk secretaris. Het aanstellen van een ambtelijk secretaris kan redelijk zijn als de ondernemingsraad:

 • zelf niet over voldoende secretariële capaciteiten beschikt,
 • onvoldoende kennis heeft van de WOR en de werkwijze van een OR,
 • in een complexe, meer ambtelijke omgeving werkt,
 • onvoldoende tijd heeft door ‘eigen’ werkzaamheden en/of
 • regelmatig (grotere) aanvragen te verwerken krijgt.

In grotere organisaties en bij de overheid is het aanstellen van een ambtelijk secretaris gebruikelijk. Daar wordt de bestuurder ook vaak inhoudelijk bijgestaan door HR en (juridisch) adviseurs.

Verder kan het recht op een ambtelijk secretaris ook voortvloeien uit de CAO zoals bijvoorbeeld de CAO:

 • Ziekenhuizen
 • Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Altijd handig om dat even na te gaan. In cao’s wordt meestal uitgegaan van 1,5 tot 2 uur per OR-zetel. Deze uren zou je als ondernemingsraad als gangbare norm kunnen gebruiken als je een voorstel doet aan de bestuurder.

De ambtelijk secretaris kan iemand zijn uit de eigen organisatie of een ZZP-er voor een beperkt aantal uur per week. Als het mensen zijn uit de eigen organisatie zijn die (tijdelijk) iets anders willen, of om persoonlijke redenen een stuk minder willen of kunnen werken, hoeft een ambtelijk secretaris de bestuurder niet meteen veel te kosten.

 • ambtelijk secretaris OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Hele leuke en informatieve OR-training. Door de prettige, ontspannen manier van trainen voelde ik me snel op mijn gemak.”

Jacqueline Hartog – Openbaar Ministerie
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin