Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - OR en Sociaal Plan

ondernemingsraad en sociaal plan

Wat heeft de ondernemingsraad te maken met een Sociaal Plan?

Veel mensen denken dat de ondernemingsraad niets te zeggen heeft over een Sociaal Plan.
Het is waar dat de vakbond bevoegd is om een Sociaal Plan af te sluiten als de ondernemer zich tot de vakbond wendt. Dan hoeft de bestuurder dat niet nog een keer met de ondernemingsraad te doen.

Sociaal Plan staat niet in de wet

Daarmee is niet gezegd dat de ondernemingsraad nooit iets te zeggen heeft over een Sociaal Plan. Het Sociaal Plan staat niet in de wet. Er is dus geen wettelijk beletsel om als OR over een Sociaal Plan te onderhandelen.

Ondernemingsraad indirect bevoegd

Verder staat in artikel 25 WOR dat de ondernemingsraad in onder meer het geval van een reorganisatie adviesrecht heeft. De ondernemer is verplicht om bij het vragen van het advies over het voorgenomen besluit tot reorganisatie de gevolgen voor de medewerkers in kaart te brengen én de maatregelen die hij gaat nemen om de gevolgen op te vangen. Dat laatste staat meestal in een Sociaal Plan.

Op deze manier kan de ondernemingsraad dus ook adviseren over wat er in het Sociaal Plan staat. Het blijft een advies en de ondernemer kan er ook voor kiezen dat niet over te nemen. Als de bestuurder draagvlak wil voor de reorganisatie kan hij beter de rechten van de ondernemingsraad serieus nemen.

Ondernemingsraad direct bevoegd

Het komt ook voor dat de bestuurder en de vakbond geen overeenstemming bereiken over een Sociaal Plan. Dan kan de bestuurder ervoor kiezen om de ondernemingsraad alsnog te vragen.

Mengvormen in de praktijk

In de praktijk zijn er verschillende mengvormen waarbij de ondernemingsraad en de vakbonden samen optrekken bij de onderhandelingen over een Sociaal Plan. Net als bij het overeenkomen van CAO’s zie je dat de ondernemingsraden ook een stevigere positie krijgen bij het Sociaal Plan.Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin