Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - Motivatie OR-lidmaatschap

ondernemingsraad OR motivatie lidmaatschap

Wat is de motivatie voor lidmaatschap van de OR?

In sommige organisaties is het knap lastig om bij verkiezingen gemotiveerde en geschikte kandidaten te vinden voor het lidmaatschap van de OR. Sommigen vragen zich af waarom ze in de OR zouden moeten gaan of wat ze in een motivatiebrief zouden moeten zetten. Sommige kandidaten hebben de verkeerde motivatie. Ze zitten bijvoorbeeld in de OR omdat ze een arbeidsconflict hebben, vooral hun kritische stem willen laten horen of voor de OR-uren/vergoeding. Wat is wel de juiste motivatie voor een OR-lid?

5 kenmerken van een gemotiveerd en geschikt (kandidaat) OR-lid

  • Een kandidaat voor het OR-lidmaatschap zal allereerst in staat moeten zijn om de belangen van de medewerkers én die van de organisatie af te wegen. De rol van OR-lid vraagt er soms om dat je de continuïteit van de organisatie zwaarder moet laten wegen dan de belangen van bepaalde medewerkers. Dat vraagt soms lef omdat je dit wel aan deze medewerkers moet kunnen uitleggen.
  • Verder zal een kandidaat OR-lid met verschillende petten op moeten kunnen functioneren. Soms zit je als OR-lid met de bestuurder aan tafel en niet als medewerker. Soms ben je als medewerker aanwezig op je afdeling of bij het afdelingsoverleg en niet als OR-lid. Deze rollen scheiden vraagt soms discipline en integriteit.
  • Een OR-lid zal ook een mening moeten hebben of zich die moeten kunnen vormen over belangrijke besluiten voor de organisatie. Een kandidaat OR-lid zal bij moeten willen dragen aan de verbetering van de organisatie. Daarvoor kan een OR-lid zelf initiatieven en ideeën bedenken. Met deze ideeën kan een kandidaat OR-lid zich al met wervende slogans profileren tijdens de verkiezingscampagne.
  • Een gemotiveerd OR-lid zal ook bereid moeten zijn om niet alleen te praten, maar ook dingen te doen zoals iets organiseren, een nieuwsbrief maken, actief signalen ophalen bij medewerkers, een conceptbrief of een verslag maken, de rol van voorzitter, secretaris of DB-lid worden, et cetera.
  • Een gemotiveerd OR-lid steekt tijd en energie in de OR. Niet altijd tijdens kantooruren. Je zal soms echt wel eens wat in het weekend moeten lezen. Dat geldt ook voor de OR- en overlegvergaderingen. Je zal goed voorbereid mee moeten doen aan de besluitvorming. De gevolgen van de adviezen en besluiten kunnen soms groot zijn voor de medewerkers. Dan mag je wel verwachten dat een OR-lid zijn uiterste best doet.

Daar staan gelukkig voordelen voor OR-leden tegenover zoals 5 dagen opleiding en training per jaar, uren waarin je vrijgesteld bent van je andere werkzaamheden, inzicht in en invloed op het reilen en zeilen van de organisatie, kansen om jezelf verder te ontwikkelen, et cetera. Verder is het ook gewoon leuk om met een ander team dan je eigen afdeling aan motiverende en belangrijke doelen te werken.

  • motivatie lidmaatschap ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin