OR Training en cursus -

Open inschrijving OR-Cursussen

OR-Basiscursus WOR (stoomcursus halve dag) Schateiland
OR-Basiscursus WOR (stoomcursus halve dag)

 • Rechten en plichten ondernemingsraad (WOR-stoomcursus)
 • Rollen en taken OR
 • Interactieve training op bijzondere locatie
OR-Basiscursus WOR 'Help, ik zit in de OR!' Schateiland
OR-Basiscursus WOR ‘Help, ik zit in de OR!’

 • Rechten en plichten OR (stoomcursus WOR)
 • Rollen en taken OR
 • Communicatie met bestuurder en achterban
 • Effectief vergaderen in de OR
 • Leren van andere OR-leden op bijzondere locatie
OR-training Leiding geven aan de OR (training Dagelijks Bestuur) Schateiland
OR-training Leiding geven aan de OR (training Dagelijks Bestuur/Voorzitter)

 • Leidinggeven als DB(-lid)
 • Voorbereiden en effectief voorzitten van de vergadering
 • Stimuleren van teamontwikkeling in de OR
 • Omgaan met krachtenveld bestuurder - OR - achterban
 • Leren van andere DB-leden op bijzondere locatie
communicatie achterban ondernemingsraad
OR-cursus Communicatie met de achterban

 • Bepalen positionering en boodschap: de OR als merk
 • Kiezen vernieuwende methoden van achterbancommunicatie
 • Maken praktisch uitvoerbaar communicatieplan
 • Medewerkers laten participeren bij de besluitvorming
or-cursus financien or
OR-cursus Financiën voor de OR

 • Juridisch kader van de WOR en de rechten van de ondernemingsraad
 • Uitleg van de financiële overzichten: balans, resultaten en kasstromen
 • De juiste vragen aan de bestuurder stellen
 • De financiële gezondheid van je organisatie beoordelen
pensioenen voor de ondernemingsraad
OR-cursus Pensioenen voor de OR

 • De drie pijlers van de oudedagsvoorziening in Nederland
 • De type pensioenregelingen we in Nederland kennen
 • De gevolgen voor de medewerkers zijn van keuzes over pensioenen
 • Toepassing op eigen organisatie
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin