Trainers

Marieke van Maanen trainer Schateiland

Marieke van Maanen


Marieke is sociaal psycholoog. Zij werkte zeven jaar als senior trainer bij het GITP. In 2005 richtte zij met Walter Schateiland op.
Marieke maakt mensen bewust van hun talenten en hoe ze deze kunnen gebruiken in een team of ondernemingsraad.

Marieke vindt het belangrijk dat trainingen en teamdagen leuk en concreet zijn. Ze is in staat om snel een vertrouwde sfeer te creëren. Marieke geeft met veel plezier OR-trainingen, trainee- en talentprogramma’s en onze Engelstalige (W)OR-trainingen.

Walter Landwier trainer Schateiland

Walter Landwier


Walter is jurist en communicatiewetenschapper. Na drie jaar als advocaat bij DLA Piper werkte hij zes jaar als manager en teamcoach bij KPN. In 2005 richtte hij met Marieke Schateiland op.
Walter stuurt ondernemingsraden en teams naar concrete resultaten. Hij zorgt ervoor dat de uitkomsten van onze trainingen en teamdagen haalbaar en praktisch zijn.

Walter geeft graag OR-trainingen en werkt voor (management)teams. Het standaardwerkje ‘Help, ik zit in de OR!’ is van zijn hand. Verder is hij de geestelijk vader van onze vernieuwende teamrollentest.

Reinier Tiadens trainer Schateiland

Reinier Thiadens


Reinier is psycholoog en heeft zijn sporen verdiend als adviseur en coach. Bij Randstad was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelprogramma voor zorgprofessionals.
Reinier weet teams de juiste vragen te stellen en met de nodige sturing tot concrete resultaten te brengen.

Reinier helpt ondernemingsraden teams vooruit met zijn onafhankelijke geest en creatieve oplossingen. Naast het geven van hooggewaardeerde OR-trainingen begeleidt Reinier teams en onze talent- en traineeprogramma’s. Hij prikkelt iedere deelnemer om meer uit zichzelf te halen.

Tatja Claessen trainer - Schateiland

Tatja Claessen


Tatja studeerde in Amsterdam en werkte als programmamaker. Tatja gaf trainingen en coachte mensen over gezond leven en vitaliteit.

Nu geeft Tatja sinds enige jaren met veel enthousiasme OR-cursussen en -trainingen en interactieve teamdagen. Zij werkt onder meer geregeld voor ondernemingsraden in de kinderopvang/BSO, nutsbedrijven en woningbouwcorporaties. Tatja geeft onder meer onze praktijkgerichte OR-basiscursus, WOR-cursus en Teambuilding voor de ondernemingsraad.

Lieke van Manen - trainer Schateiland

Lieke van Manen


Lieke studeerde International Business Administration in Utrecht en werkte daarna 5 jaar in Public Relations. Bij SBI Formaat heeft Lieke zich gespecialiseerd tot senior trainer van ondernemingsraden en teams.  Als trainer werkt zij onder met met de methoden Deep Democracy, NLP en DISC.

Lieke weet ondernemingsraden te prikkelen om hun werkplezier te vergroten én constructief samen te werken met de bestuurder. Dat doet zij praktisch en doelgericht met dynamische werkvormen. Binnen én buiten. Lieke’s enthousiasme is aanstekelijk. Geen OR gaat naar huis zonder een plan en concrete afspraken.

Trainer Schateiland

Edzard Berkouwer


Edzard is jurist en werkt al 12 jaar als toegewijd team- en medezeggenschapstrainer. Naast het geven van OR-trainingen adviseert en begeleidt Edzard ondernemingsraden en bestuurders, ook in lastige tijden. Edzard boekt met zijn no no-nonsense aanpak op ongedwongen wijze tastbare resultaten.

Edzard begeleidt sessies waarin OR en bestuurder afspraken maken over advies- of instemmingstrajecten of over de samenwerking. Ook conflicten brengt hij met tact tot een goed einde. Verder adviseert Edzard over vernieuwing en begeleidt het inrichten van medezeggenschap.

Olav van der Kind trainer Schateiland

Olav van der Kind


Olav werkt sinds 1993 als arbeidsrechtadvocaat. In 2001 richtte hij advocatenkantoor DingemansVanderKind op. Olav is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht en heeft jarenlange ervaring met het adviseren van ondernemingsraden.
Olav geeft training en advies op het gebied van de WOR, cao’s, sociale plannen, OR-Reglementen, advies- en instemmingsaanvragen.

Hij is geen formele of procedureel ingestelde advocaat maar houdt wel de juridische kaders in de gaten. Met zijn vriendelijke en pragmatische benadering brengt hij de meest netelige kwesties tot een goed einde.

Leonie Gebbink trainer Schateiland

Leonie Gebbink


Leonie is afgestudeerd als theaterdocent en heeft daarna verschillende opleidingen tot trainer en coach gedaan.
Leonie is goed in oplossingsgericht trainen en coachen. Als mensen met enige aarzeling aan een OR-training of teamdag beginnen, breekt ze al snel het ijs.

Leonie werkt graag met talenten uit onze talent- en traineeprogramma’s. Als trainer en acteur weet ze het maximale uit iedere deelnemer te halen.
Leonie komt uit de Achterhoek maar daar hoor je bijna niets meer van.

Jorg Damen trainer Schateiland

Jorg Damen


Jorg is Arbeids- en organisatiepsycholoog en geeft nu acht jaar training op het snijvlak van communicatie, gedrag en positieve psychologie. Hij ontwikkelde trainingsprogramma’s over samenwerking en leiderschap in de zorg. Jorg heeft de trainersopleiding gevolgd aan de Universiteit Utrecht waar hij ook communicatievaardigheden doceerde.

Jorg leert teams en ondernemingsraden om de verschillen tussen mensen te benutten. Dit doet hij door hen op een positievere manier naar zichzelf en elkaar te laten kijken. Hij maakt graag gebruik van uitdagende en creatieve werkvormen.

Saskia Brankaert trainer Schateiland

Saskia Brankaert


Saskia is senior adviseur met een flinke dosis praktijkervaring. Als OR-lid werkte zij bij Philips aan complexe advies- en instemmingsaanvragen over onder andere reorganisaties, ploegensystemen, bedrijfssluitingen, acquisities, en herinrichting van de medezeggenschapstructuur. Verder onderhandelde zij over cao’s en sociale plannen.

Saskia is arbeidsrechtdeskundige en adviseert over onder over andere de toepassing van de WOR, de aanpak van advies- en instemmingsaanvragen en onderhandelstrategie. Door haar praktijkgerichtheid en betrokkenheid helpt zij ondernemingsraden om meer invloed te krijgen op belangrijke besluiten.

Siebe brouwer trainer - Schateiland

Siebe Brouwer


Siebe studeerde Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde en werkte onder andere als Manager Control en directeur a.i. bij de Rabobank. Hij zette met Avans+ Hogeschool de nieuwe post-HBO opleiding Privacybescherming op. Daar is Siebe nu kerndocent. Verder werkt hij als interim manager en als consultant bij implementatie van de AVG.

Siebe zet al zijn praktijkervaring in bij de trainingen Privacy (AVG) voor de OR en Financiën voor de OR. In een ontspannen sfeer behandelt hij de belangrijkste vragen van de OR. Door het vertalen van complexe vraagstukken of dilemma’s naar begrijpelijke taal is iedere training laagdrempelig.

Martin Koekoek trainer Schateiland

Martin Koekoek


Martin is een jurist met verstand van cijfers. Met een studie rechten, een halve accountantsopleiding en een MBA bij Insead heeft hij bijna 30 jaar diverse functies bekleed in het bedrijfsleven. Martin is 7 jaar voorzitter geweest van een ondernemingspensioenfonds.

Martin adviseert en traint interactief. Geen monologen, geen moeilijke begrippen maar met vraag en antwoord snel naar de essentie van vraagstukken op het terrein van pensioen en financiën. Martin geeft met veel plezier onze OR-trainingen Pensioenen voor de OR en Financiën voor de OR.

Meer info? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Bel: 06 26 96 16 59 of mail ons
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Nuon Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad Provincie Zuid-Holland Ondernemingsraad Rabobank Ondernemingsraad Sanquin