Schatkamer - OR-blogs - 5 Gouden tips voor de nieuwe OR van gemeente
3 maart 2024

5 Gouden tips voor de nieuwe OR van gemeente

5 gouden tips voor de nieuwe OR van de gemeente - blogs - Schateiland

Bij veel gemeenten wordt er op 15 maart 2023 een nieuwe OR gekozen bij de landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen. Spannende tijden met onderwerpen als de Wnra, vernieuwing, hybride werken, fusies, zelfsturing, flexibilisering en de relatie tot het Lokaal Overleg. Ga niet meteen over tot de orde van de dag. Maak als OR van de gemeente een vliegende start als ondernemingsraad!

1) De eerste klap is een daalder waard
Zodra er nieuwe OR-leden bij de ondernemingsraad komen, start de OR als team opnieuw. Volgens de theorie ontstaan patronen in een team al vrij snel. Een succesvolle OR is teamwork. Besteed dus al zo vroeg mogelijk na de verkiezingen tijd aan het vormen van een team met de nieuwe ondernemingsraad, bijvoorbeeld in een basistraining voor de startende OR. Voor je het weet sneeuwen de leden die nieuw in de OR zijn onder. Bijvoorbeeld door de kennis van OR-leden uit de vorige zittingsperiode of het stempel dat de ‘oude’ voorzitter op de vergadering drukt. Gebruik het momentum van de start voor een ondernemingsraad nieuwe stijl.

2) Verdeel de rollen en taken op basis van ieders kwaliteiten
Niet iedereen is een goede voorzitter of secretaris. Sommige mensen zijn meer van de inhoud, anderen vinden het juist leuk om contact te hebben met de achterban of om een presentatie te houden. Zorg dat je met de nieuwe ondernemingsraad de kwaliteiten en drijfveren op teamrollen van de nieuwe OR-leden ontdekt. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Wie is meer creatief? Of juist beter in structureren en organiseren? Wie is daadkrachtig? Wie is sensitief en kan goed bemiddelen? Als je weet wat iedereen kan, maak je optimaal gebruik van álle OR-leden.

3) Spreek af hoe je wilt samenwerken
De neiging bestaat om meteen maar te beginnen met vergaderen over inhoudelijke onderwerpen. Neem als startende OR ook eens de tijd om de onderlinge verwachtingen en de samenwerking te bespreken. Dat is in het begin makkelijker dan wanneer je al een tijdje bezig bent. Wat is ieders motivatie en ambitie voor de komende zittingsperiode? De één kan of wil meer tijd in de OR investeren dan de ander. Maak afspraken over vergaderen, de communicatie, commissies (OC’s) en de ruimte die de voorzitter/het DB krijgt. Als de verwachtingen vanaf het begin reeël zijn, is de kans op irritatie het kleinst.

4) Stel samen prioriteiten
Bij de start van de ondernemingsraad komen er veel dingen op de OR af. Lopende dossiers, werk dat in commissies wordt gedaan, wet- en regelgeving en nieuwe onderwerpen. Niet alles is belangrijk en niet alles is urgent. Spreek met elkaar af welke drie onderwerpen voor het komende jaar prioriteit moeten krijgen. Maak per onderwerp een plan van aanpak en ga daarmee aan de slag. De rest is even wat minder belangrijk. Dat geeft lucht.

5) Maak de nieuwe OR interessant: laat iedereen zich ontwikkelen
Natuurlijk heb je gekozen voor OR-lidmaatschap om de belangen van je collega’s te behartigen. Dat neemt niet weg dat je in de OR zélf de kans hebt om je verder te ontwikkelen. In de toch wat geïsoleerde omgeving van de OR kun je werken aan nieuwe competenties waar de OR wat aan heeft en jij zelf ook. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wacht ook daarmee niet te lang. Bespreek als nieuwe ondernemingsraad dus niet alleen wat iedereen kan, maar ook wat de OR-leden willen leren. Dat motiveert en maakt werken in de OR ook leuk.

Als ondernemingsraad bij een gemeente of provincie heeft u vaak te maken met specifieke onderwerpen zoals omgaan met het maatschappelijk krachtenveld, omgaan met het politiek primaat, de verhouding tot het Lokaal Overleg (GO), de CAO Gemeenten, binden en boeien van medewerkers, effectiever leren werken, vernieuwing, diversiteit en zelfsturing. Daarnaast kunnen ondernemingsraden bij gemeenten en provincies soms leren wat doelgerichter te werken en effectief te vergaderen.

Volg daarom als ondernemingsraad van een gemeente of een provincie een speciale maatwerk OR-training of -cursus voor de medezeggenschap. In deze OR-trainingen en -cursussen wordt aandacht besteed aan specifieke onderwerpen en aan vaardigheden als vergadertechniek, doelgericht samenwerken en elkaar aanspreken (feedback geven en ontvangen).

Wij hebben veel ervaring met OR-trainingen en -cursussen voor ondernemingsraden van gemeenten en provincies. Zo werken wij onder meer voor de ondernemingsraad van de gemeente Rotterdam, Lisse, Leiderdorp, Zwolle, Alphen aan de Rijn, Borsele, Bunnik, Oostvoorne, Leusden en voor de ondernemingsraden van de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Limburg.

Wil je weten hoe wij jouw nieuwe ondernemingsraad kunnen helpen bij het maken van een vliegende start? Bel ons dan op 06 30 95 86 61. Of bekijk onze OR-training voor de startende ondernemingsraad ‘Samen starten in de ondernemingsraad’. Lees ook onze 5 ‘Gouden tips voor de ondernemingsraad van de gemeente‘.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin