Schatkamer - Blogs - Categorie: OR-cursus en training
3 maart 2024

5 Gouden tips voor de nieuwe OR van gemeente

Bij veel gemeenten wordt er op 15 maart 2023 een nieuwe OR gekozen bij de landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen. Spannende tijden met onderwerpen als de Wnra, vernieuwing, hybride werken, fusies, zelfsturing, flexibilisering en de relatie tot het Lokaal Overleg. Ga niet meteen over tot de orde van de dag. Maak als OR van de gemeente een vliegende […]

20 januari 2022

Actief luisteren naar de bestuurder (LSD) – Communiceren als een beest – Deel 16

De belangrijkste vaardigheid om effectief te communiceren in de OR is actief luisteren. Niet het verhaal van de ander aanhoren. Het verschil met gewoon luisteren, is dat je hardop samenvattingen geeft van wat er is gezegd. Het is een manier voor kippen en hanen om anderen ruimte te geven, maar wel actief te zijn in […]

11 februari 2016

De 5 Gouden juridische tips voor het schrijven van een OR-advies door de ondernemingsraad

Een advies gaat vaak over belangrijke onderwerpen voor de medewerkers. Een goed en overtuigend advies schrijven is daarom belangrijk. Daarnaast is het handig om bij het schrijven van een advies deze 5 Gouden juridische tips voor de ondernemingsraad in het achterhoofd te houden. 1) Bepaal zelf hoe het advies er uit ziet Er staat nergens in de […]

30 oktober 2018

De 5 Gouden tips bij twijfel tussen advies- of instemmingsrecht ondernemingsraad

 Soms zijn de ondernemingsraad en de bestuurder het niet eens. Heeft de OR advies- of instemmingsrecht? Wat zijn de belangrijkste veschillen? Steek bij twijfel niet over. Lees eerste onze tips. Lees eerst de lijsten in de wet Dit lijkt een open deur. Toch wordt dit wel eens vergeten of slordig gedaan. Lees dus heel precies […]

9 mei 2022

De 5 Gouden tips om als OR tijdig betrokken te worden bij de besluitvorming

Een veelgehoorde klacht van ondernemingsraden is dat zij te laat geïnformeerd of betrokken worden. Het besluit is soms feitelijk al genomen wanneer de OR ervan hoort. Zo heeft de ondernemingsraad geen ‘wezenlijke invloed’ op het besluit. Wat is ‘tijdig betrekken’? En hoe zorg je er als ondernemingsraad voor dat je tijdig betrokken wordt? Gebruik het […]

12 januari 2016

De 5 Gouden tips om de ondernemingsraad te presenteren (OR)

De ondernemingsraad presenteert niet vaak voor een groot publiek. Presenteren van de ondernemingsraad gaat wat informeler. Tijdens een afdelingsoverleg, bij de bestuurder, een medewerkersbijeenkomst of bij de koffiemachine. Hoe presenteer je de ondernemingsraad stevig in dit soort situaties? Hier onze 5 Gouden tips. 1) Maak 1 inhoudelijk verhaal met 3 hoofdpunten Maak eerst met ‘de 5 […]

9 oktober 2014

De 5 Gouden tips om de ondernemingsraad te profileren (OR)

Ondernemingsraden verzuchten soms dat ze te weinig zichtbaar zijn voor de achterban. Komt de toegevoegde waarde en daarmee het bestaansrecht van de OR wel genoeg over de bühne? Niemand werkt graag in een weinig zichtbare ondernemingsraad. Daarom hier de 5 Gouden tips om je als ondernemingsraad te profileren. 1) Maak 1 verhaal Goed profileren begint met een gezamenlijk verhaal. Maak als ondernemingsraad een elevator pitch waarin je […]

18 februari 2013

De 5 Gouden tips om drijfveren in de ondernemingsraad te benutten (OR)

Op school haalde je de hoogste cijfers voor de vakken die je leuk vond. Je presteert nou eenmaal het best als je doet wat je leuk vindt. Dat geldt niet alleen voor jou maar voor iedereen in de ondernemingsraad. Ken jij de drijfveren je collega’s in de ondernemingsraad? Teamwork, resultaten boeken, de inhoud, gestructureerd werken, relevantie of daadkracht? […]

11 november 2015

De 5 Gouden tips voor (samen)werken in een cliëntenraad

De ondernemingsraad is bij de meeste mensen een stuk bekender dan de cliëntenraad. Werken in de cliëntenraad is leuk en verantwoordelijk werk. Lees hier onze praktische tips! 1) Vergis je niet in de breedte van de verantwoordelijkheid Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (de Wmcz) heeft de wetgever er voor willen zorgen dat de cliëntenraad […]

14 mei 2018

De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad (OR) bij fusies en overnames

Door de Coronacrisis zouden fusies en overnames weer in zicht kunnen zijn.. Fusies en overnames zorgen voor een geheimzinnige sfeer, codenamen, onverwachte wendingen en onduidelijkheid voor de medewerkers. De ondernemingsraad heeft adviesrecht maar hoe gebruik je dat? Lees hier onze tips. Geheimhouding is geen excuus om de OR laat te betrekken Omdat fusies en overnames […]

2 maart 2023

De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad bij een reorganisatie

Door de economische omstandigheden hebben ondernemingsraden het drukker dan ooit. De OR krijgt steeds meer advies- en instemmingsverzoeken die gaan over reorganisatie van de onderneming. Een verantwoordelijke en lastige taak. Vooral omdat de bestuurder de advies- of instemmingsprocedure soms ziet als een obstakel. Hoe krijgt de ondernemingsraad maximale invloed tijdens een reorganisatie? Lees hier de […]

22 februari 2019

De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad en pensioenen

Het zal je maar gebeuren. Net benoemd of al een paar jaar lid van de ondernemingsraad en dan komt er een verzoek van de bestuurder om in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. De impact van die beslissing raakt al je collega’s. Vandaag, want het kan betekenen dat de eigen bijdrage stijgt, maar […]

17 december 2015

De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad en zelfsturende teams (OR)

Vooral in de zorg neemt het aantal zelfsturende of zelforganiserende teams sterk toe. Zelfsturing raakt het functioneren van de medewerker en de organisatie in de kern. Het biedt kansen maar kan ook leiden tot onzekerheid en werkdruk. Een vernieuwende OR kan hier toegevoegde waarde leveren. Lees onze 5 Gouden tips voor zelfsturing en de OR. […]

15 oktober 2015

De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad van de gemeente (OR)

De ondernemingsraad bij de gemeente zou dezelfde invloed moeten hebben als de ondernemingsraad in het het bedrijfsleven. Toch is dit niet altijd zo en zijn er nog steeds grote verschillen. Dat komt vooral door het politiek primaat. Hoe zorg je er voor dat je als ondernemingsraad bij de gemeente toch maximale invloed hebt? 1) Kleur zelf het […]

18 mei 2015

De 5 Gouden tips voor de oprichting van een ondernemingsraad (OR)

Groeiende of fuserende organisaties bestaan soms opeens uit meer dan 50 personen. Tijd voor oprichting van een ondernemingsraad. Alleen heeft vaak niemand hier ervaring mee. Daarom hier onze 5 Gouden tips. 1) Neem als medewerkers het initiatief In de ideale situatie neemt de bestuurder actief de verantwoordelijkheid voor het oprichten van een OR. Helaas is dit […]

3 september 2018

De 5 Gouden tips voor de OR en een dominante bestuurder

Sommige bestuurders zijn sociaal, aimabel en coöperatief ingesteld. Met zo’n bestuurder kun je je zegeningen tellen. Er zijn namelijk ook bestuurders die vooral als dominant, sturend en bazig worden ervaren. Ze proberen de ondernemingsraad hun wil op te leggen en stellen zich zakelijk op. Hoe ga je om met zo’n lastige bestuurder? Trek het je […]

19 juli 2017

De 5 Gouden tips voor de OR en een onwelwillende bestuurder

Sommige bestuurders zien de ondernemingsraad als een vervelend obstakel. Zij proberen de OR vakkundig te omzeilen. De OR krijgt informatie niet of te laat en wordt achteraf geconfronteerd met genomen besluiten van de bestuurder. De OR blijft het maar proberen, maar de bestuurder wil gewoon niet. Hierdoor functioneert de OR eigenlijk niet. Wat doe je […]

13 augustus 2018

De 5 Gouden tips voor de OR en mediation

Soms lukt het niet om er samen uit te komen. Als je niet naar de rechter wilt maar er toch uit wilt komen, overweeg dan het inschakelen van een mediator. Lees hier onze tips. Bepaal eerst waar het geschil over gaat Een mediator is niet in alle gevallen geschikt. Gaat het over een juridische kwestie, […]

17 september 2018

De 5 Gouden tips voor de OR en pilots

Grote top down veranderingstrajecten slagen vaak niet omdat het draagvlak bij medewerkers ontbreekt. Steeds meer organisaties kiezen er daarom voor om samen met de medewerkers kleinere veranderingen door te voeren. Niet in één keer maar in stapjes. Eerst wat uitproberen met een pilot, eerst nog wat bijschaven en dan pas invoeren. Maar wat is hierbij […]

24 september 2018

De 5 Gouden tips voor de OR en termijnen in de WOR

Hoeveel tijd krijgt de ondernemingsraad om te adviseren? 6 weken? Binnen hoeveel tijd moet de bestuurder reageren op een initiatief? Hoe zit het met de schorsingstermijn? De WOR bevat minder termijnen dan de OR vaak denkt. Lees hier hoe je als ondernemingsraad omgaat met termijnen. Schat in wat een redelijke termijn is De ondernemingsraad hoort […]

23 februari 2018

De 5 Gouden tips voor de organisatie van vernieuwing van de ondernemingsraad (OR)

Adviseurs van ondernemingsraden komen vaak met mooie plaatjes over vernieuwing van de medezeggenschap. We zien cirkels, satellietgroepen, verbindende lijnen en de OR fier middenin getekend. Feit is dat echte vernieuwing van de medezeggenschap nog bijna in geen enkele organisatie is geslaagd. Dat ligt niet aan het gedachtegoed. Dat ligt aan de organisatie van de vernieuwing. […]

6 oktober 2015

De 5 Gouden tips voor de overlegvergadering met bestuurder en ondernemingsraad (OR)

Niet alle ondernemingsraden kijken uit naar de overlegvergadering met de bestuurder en de OR. De bestuurder bepaalt vaak de agenda en is veel aan het woord. Als groep is het lastig om snel en eenduidig te reageren. Hier onze tips voor een prettige overlegvergadering. 1) Organiseer jezelf voor én tijdens de overlegvergadering Laat je als ondernemingsraad niet teveel verrassen […]

27 september 2016

De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad

Veel ondernemingsraden willen een betere samenwerking en een meer gelijkwaardige relatie met de bestuurder. Meer proactief, zelf de agenda bepalen en echt een gesprekspartner zijn. Dat klinkt mooi, maar dat is in de praktijk best lastig. Daarom hier ‘De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en OR’. 1) Werk aan de relatie De […]

9 januari 2024

De 5 Gouden tips voor de voorzitter van de ondernemingsraad (OR)

Als voorzitter ben je het boegbeeld van de ondernemingsraad. Soms tegen wil en dank, want als voorzitter doe je het niet snel goed. Hier 5 Gouden tips voor de voorzitter van de ondernemingsraad. Bekijk ook onze training voor voorzitters en secretarissen. 1) Bedenk of je echt gemotiveerd en geschikt bent Soms zijn er in de OR […]

19 maart 2018

De 5 Gouden tips voor een effectief artikel 24-overleg

Volgens artikel 24 WOR wordt in de overlegvergadering met de bestuurder ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken besproken. De bestuurder moet meedelen welke advies- en instemmingsgerechtigde besluiten hij in voorbereiding heeft. In het overleg behoren volgens de WOR afspraken te worden gemaakt over wanneer en hoe de OR bij de besluitvorming […]

3 februari 2014

De 5 Gouden tips voor een nieuwe ondernemingsraad (OR)

De nieuwe OR is gekozen. Ga niet meteen over tot de orde van de dag. Maak een vliegende start als startende ondernemingsraad! 1) De eerste klap is een daalder waard Zodra er nieuwe OR-leden bij de ondernemingsraad komen, start de OR als team opnieuw. Volgens de theorie ontstaan patronen in een team al vrij snel. Een succesvolle OR is teamwork. Besteed dus al zo […]

22 oktober 2015

De 5 Gouden tips voor een ondernemingsraad in conflict

Gek genoeg kan een goed conflict in de ondernemingsraad of met de bestuurder de samenwerking flink verbeteren. De meeste ondernemingsraden vermijden conflicten. Vergaderingen kunnen dan een martelgang zijn en op de wandelgang wordt er flink geroddeld. Het oplossen van een conflict vraagt durf en doorzettingsvermogen. Leuk voor de sfeer is het niet, maar wel de moeite waard. Hier onze 5 Gouden […]

18 juni 2014

De 5 Gouden tips voor een ondernemingsraad met een missie & visie (OR)

De meeste jaar- of werkplannen van een ondernemingsraad beginnen met een missie en een visie. Althans, daar is vaak de vorige missie en visie ingevuld. De OR wacht op inspiratie voor een nieuwe missie en visie. Is het maken van een missie en een visie nodig? En zo ja, hoe maak je er een? 1) Bepaal eerst of […]

10 september 2013

De 5 Gouden tips voor een ondernemingsraad met invloed (OR)

Als ondernemingsraad lijk je soms niet genoeg invloed te hebben op besluiten van de bestuurder. De OR wordt te laat geïnformeerd. En eigenlijk heeft de bestuurder al lang besloten als hij een adviesaanvraag of een instemmingsaanvraag voorlegt. Je kunt er wat aan doen. Daarom hier de ‘5 Gouden tips voor een OR met invloed’. 1) Vergroot de cirkel van invloed van […]

18 mei 2017

De 5 Gouden tips voor een OR met een internationale moeder

Veel Nederlandse ondernemingen zijn onderdeel van een internationale organisatie. Besluiten over het bedrijf worden in het buitenland genomen. De Nederlandse bestuurder presenteert deze besluiten vaak als een voldongen feit. De ondernemingsraad staat buiten spel. Of toch niet? Hoe krijg je als Nederlandse ondernemingsraad grip op internationale besluiten? Lees hier onze 5 Gouden tips voor een […]

13 januari 2014

De 5 Gouden tips voor een proactieve ondernemingsraad (OR)

Uw ondernemingsraad heeft zich vast al eens voorgenomen om meer proactief te zijn. Dus niet afwachten waar de bestuurder mee komt, maar zelf initiatief nemen. Dat dit in de praktijk vaak niet goed lukt, weet u. Lees daarom hier de 5 Gouden tips voor een proactieve ondernemingsraad. 1) Overwin eerst de weerstand in uw eigen OR In elke ondernemingraad zitten […]

15 april 2013

De 5 Gouden tips voor effectief vergaderen in de ondernemingsraad (OR)

Niet elke ondernemingsraad is heel enthousiast over hoe er wordt vergaderd. Vergaderingen duren vaak te lang, er worden niet echt besluiten genomen of er is teveel eenrichtingsverkeer. Dat kan beter. Hoe maak je de OR-vergadering effectiever? 1. Bepaal concreet wat het doel van een agendapunt is. En wanneer het punt afgerond is. Als er al een agenda is, staat daar […]

18 januari 2013

De 5 Gouden tips voor effectieve communicatie met de achterban

Communicatie met de achterban is voor sommige ondernemingsraden een sluitpost. De ondernemingsraad besteedt vaak veel tijd en energie aan het bereiken van resultaten. De achterban ziet dat niet altijd voldoende. Soms omdat niet alles kan worden verteld of het resultaat lastig is uit te leggen. Uiteindelijk zit je er voor de achterban. Hoe communiceer je effectief met de achterban? 1) Zorg […]

25 juli 2015

De 5 Gouden tips voor geheimhouding in de ondernemingsraad (OR)

Geheimhouding wordt door sommige bestuurders misbruikt om zich niet in de kaarten te laten kijken. Er zijn zeker redenen om dingen geheim te houden. Maar er zijn ook redenen om van de geheimhoudingsplicht af te zien. Onlangs heeft de SER een aanbeveling gedaan waarin de bestuurder wordt opgeroepen om terughoudend te zijn bij het vragen om geheimhouding. Hier onze 5 […]

23 juni 2017

De 5 Gouden tips voor het gebruiken van het initiatiefrecht

De meeste ondernemingsraden hebben gehoord van het initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR). Toch wordt dit recht weinig benut. Het is een mooie bevoegdheid om eigen onderwerpen te agenderen en daarmee meer invloed te krijgen. Hier 5 Gouden tips voor het benutten van het initiatiefrecht. Staar je niet blind op de bijzondere bevoegdheden Ondernemingsraden beperken […]

16 september 2015

De 5 Gouden tips voor het werken met commissies van de ondernemingsraad (OR)

Om de taken te verdelen, kan de ondernemingsraad commissies instellen (artikel 15 en 16 WOR). Bekende commissies zijn de commissie Arbo/VGWM, HR/arbeidsvoorwaarden, Financiën en Communicatie/PR. Met commissies kan een ondernemingsraad efficiënter werken. Maar hoe zorg je ervoor dat de commissies aan de gang blijven en kwaliteit leveren? Hoe zorg je ervoor dat de rest van de ondernemingsraad geïnformeerd blijft en verantwoord besluiten […]

21 april 2015

De 5 Gouden tips voor het werken met een DB in de ondernemingsraad (OR)

Charles Darwin zei het al “All men are equal, but some are more equal than others”. Het DB is verantwoordelijk voor de aansturing van de OR. Dat levert wel eens spanning op met ‘gewone’ OR-leden. Lees hier onze 5 Gouden tips voor het werken met een DB in de OR. 1) Bepaal het mandaat van het DB Een dagelijks bestuur is […]

7 juni 2018

De 5 Gouden tips voor het werven van kandidaten voor de OR

Het lijkt steeds lastiger te worden om voldoende kandidaten te vinden voor de ondernemingsraad. De top 5 van oorzaken is: 1) medewerkers weten eigenlijk niet wat de OR doet 2) medewerkers denken dat de OR niet veel invloed heeft op de bestuurder 3) medewerkers denken geen tijd voor de OR te hebben 4) de OR […]

15 december 2014

De 5 Gouden tips voor onderhandelen als ondernemingsraad (OR)

Als ondernemingsraad ben je meer met onderhandelen bezig dan je denkt. Bij onderwerpen als flexibilisering, fusies en organisatieverandering. Maar ook bij kleinere onderwerpen. Als je ‘onbewust onderhandelt’ ben je vaak bezig met ‘pingelen’; de bestuurder krijgt wat en de ondernemingsraad krijgt wat. Je kunt beide meer bereiken met win-win onderhandelen. Lees onze 5 Gouden tips. 1) Scheid het persoonlijke van de inhoud De […]

16 januari 2018

De 5 Gouden tips voor opleiding en scholing van de ondernemingsraad (OR)

De leden van de ondernemingsraad hebben volgens de WOR recht op minimaal 5 dagen scholing. Hoe vul je als ondernemingsraad het recht op scholing op een effectieve en verantwoorde manier in? Hoe inventariseer je de behoefte aan opleiding van de OR? Hoe maak je een scholingsplan? Kies je voor individuele of gezamenlijke scholing? Hier 5 Gouden tips voor opleiding en scholing […]

2 juni 2014

De 5 Gouden tips voor samenwerken in de Europese ondernemingsraad (EOR)

Heeft uw onderneming binnen Europa meer dan 1000 werknemers en zijn er in minstens twee landen 150 personen of meer in dienst, dan hoor je een EOR te hebben voor grensoverschrijdende onderwerpen zoals herstructurering. Niet iedereen is even enthousiast over de Europese ondernemingsraad (EOR). Zeker ook bestuurders niet. Samenwerken in een Europese ondernemingsraad blijkt in de praktijk uitdagend: de EOR-leden hebben vaak een verschillende culturele achtergrond, werken op grote […]

12 juli 2018

De 5 Gouden tips voor scholing en cursus van de PVT (personeelsvertegenwoordiging)

De rechten van de personeelsvertegenwoordiging lijken in afgezwakte vorm op die van de ondernemingsraad. Als PVT heb je 1) informatierecht 2) adviesrecht op voorgenomen besluiten die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van tenminste een kwart van de werknemers en 3) instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging […]

24 mei 2013

De 5 Gouden tips voor teambuilding met de ondernemingsraad (OR)

Het geheim van een succesvolle ondernemingsraad is teamwork. Besteed daarom niet alleen aandacht aan vergaderen, een WOR-cursus en de waan van de dag. Maar investeer in teambuilding voor de ondernemingsraad. Vergeet de GPS-tocht, het paintballen en de inspirerende spreker. Kies voor teambuilding waar de ondernemingsraad wat aan heeft. Hier 5 gouden tips voor teambuilding met de OR. 1. Ontdek de […]

13 januari 2015

De 5 Gouden tips voor verkiezing van de ondernemingsraad (OR)

Een belangrijke taak van de zittende ondernemingsraad is het organiseren van de verkiezingen. Hiermee bepaal je de toekomst van de medezeggenschap in jouw organisatie, althans voor de komende jaren. Toch start niet iedere OR enthousiast met de verkiezingen omdat er (te) weinig kandidaten zijn en er niet veel te kiezen valt. Maar is dat wel zo? Lees […]

4 maart 2014

De 5 Gouden tips voor vernieuwing van medezeggenschap (ondernemingsraad)

Organisaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ze zijn flexibeler, complexer en internationaler. De ondernemingsraad is sinds de seventies niet meer veranderd. Veel organisaties willen medezeggenschap vernieuwen en experimenteren met nieuwe vormen als kern-ondernemingsraden, strategische groepen of directe participatie. Hoe kan je als moderne ondernemingsraad ‘nieuwe stijl’ meegaan in deze ontwikkeling? Wacht niet af tot de bestuurder of […]

7 april 2013

De 5 Gouden tips voor werken met de WOR (Wet op ondernemingsraden)

Als ondernemingsraad wil je weten wat je rechten en plichten zijn. Daarvoor is kennis van de juridische spelregels (Wet op ondernemingsraden) nodig. Belangrijker is nog om de WOR handig te kunnen benutten. Daarom hier ‘De 5 Gouden tips voor werken met de WOR’. 1) Je hoeft de WOR niet te kennen Zoals met alle wetten heeft het […]