Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad en zelfsturende teams (OR)
17 december 2015

De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad en zelfsturende teams (OR)Vooral in de zorg neemt het aantal zelfsturende of zelforganiserende teams sterk toe. Zelfsturing raakt het functioneren van de medewerker en de organisatie in de kern. Het biedt kansen maar kan ook leiden tot onzekerheid en werkdruk. Een vernieuwende OR kan hier toegevoegde waarde leveren. Lees onze 5 Gouden tips voor zelfsturing en de OR.

1) Laat merken dat je vernieuwend bent
De verantwoordelijkheden en de besluitvorming wordt ‘lager’ in de organisatie neergelegd. Managementlagen verdwijnen steeds meer. Dat is voor veel medewerkers goed nieuws. Doordat de besluitvorming feitelijk op het niveau van de werkvloer ligt, opperen sommige WOR-bestuurders dat de ondernemingsraad zijn langste tijd wel heeft gehad. Alleen een vernieuwende ondernemingsraad kan hier waarde toevoegen. Ga mee met de ontwikkelingen en laat zien dat je meedenkt en meedoet. Zelfsturing biedt kansen voor de ondernemingsraad.

2) Start bij de randvoorwaarden voor zelfsturende teams
Het is niet mogelijk om van de ene op de andere dag een zelfsturend of zelforganiserend team te worden. Lees ook onze blog ‘De 5 Gouden tips voor zelfsturende teams‘. Aan een aantal randvoorwaarden moet eerst zijn voldaan: SMART doelstellingen, een functionerend beoordelingssysteem, ICT-faciliteiten, een juiste balans tussen aanbod van werk en aantal medewerkers. Bij de invoering kan de ondernemingsraad hierover op grond van artikel 25 lid e adviseren.

3) Zorg er voor dat zelfsturing niet alleen top down wordt ingevoerd
Geheel volgens de principes van zelfsturing zou de invoering van zelfsturing niet alleen een top down proces moeten zijn. Naast de randvoorwaarden is het belangrijk dat de teams er zelf ook klaar voor zijn. Als een team om welke reden dan ook niet wil of niet kan, dan gaat zelfsturing niet lukken. Verder zal een team zich moeten kunnen ontwikkelen tot een zelfsturend team. Teamontwikkeling kost tijd en soms ook geld. Zo kan het nodig zijn om bepaalde teams enige tijd te trainen of te begeleiden door bijvoorbeeld een teamcoach. De bestuurder stapt hier wel eens te snel over heen. Adviseer dat ieder team een budget krijgt dat ze naar eigen inzicht mogen benutten. En zorg dat er nog wel ergens een manager is die kan helpen als het team er zelf niet uit komt.

4) Adviseer ook over de bevoegdheden
Een team kan niet functioneren zonder voldoende bevoegdheden. Wat mag het team zelf besluiten? Wat is het budget? Mag het team teamleden bevorderen naar een andere functie met een hoger salaris? Is het team eindverantwoordelijk voor de beoordeling? Wat gebeurt er bij een verschil van inzicht met het management over de uitvoering? Wat mag het team besluiten over onderwerpen als thuiswerken? Bestuurders hebben hieraan nog niet altijd gedacht.

5) Wordt zelf ook zelfsturend
Zorg ook voor vernieuwing van de medezeggenschap. Misschien moet de ondernemingsraad zelf wel veel meer de werkvloer op. Laat medewerkers meer meedenken in werk- of projectgroepen. Zorg wel dat je een overkoepelende blik houdt en op organisatieniveau kunt blijven praten met de bestuurder. Misschien is het een idee om zelf ook zelfsturend te worden. Iedereen als voorzitter van zijn eigen onderwerp/taak en als manager van zijn eigen bijdrage. Het is maar een idee.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij het adviseren over zelfsturing? Graag vertellen we meer over de mogelijkheden. Bel ons op 06 30 95 86 61 of mail ons via info@schateiland.com.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged:

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin