ondernemingsraad OR rollen en taken or-voorzitter
Rollen en taken van de voorzitter

De meeste voorzitters van ondernemingsraden doen het voorzitterswerk naast hun eigen werk. De taak en de rol van OR-voorzitter is leuk maar ook heel divers en soms veeleisend. Wat kan je verwachten van het OR-voorzitterschap? Wat mogen de bestuurder, de ondernemingsraad en de secretaris van jou verwachten?

ondernemingsraad OR rollen en taken or-lid
Rollen en taken van een OR-lid

Lid zijn van de ondernemingsraad doe je naast je eigen werk. Soms is niet helemaal duidelijk wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Wat zijn eigenlijk precies de rollen en taken van een OR-lid? In het overzicht sommen wij de taken op van een gemiddeld OR-lid.

stemmen OR
Stemmen

In het OR-regelement staat vaak keurig hoe moet worden gestemd. In de prakijk werkt het vaak anders? Hoe stem je in de OR?

Wanneer is een OR verplicht?

Er moet verplicht een ondernemingsraad worden ingesteld bij organisaties waarin vanaf 50 of meer personen (medewerkers) een arbeidsovereenkomst hebben. Als het er een keer 49 zijn, hoeft de ondernemingsraad niet meteen te worden opgeheven.

ondernemingsraad zittingsduur
Zittingsduur OR

Hoe lang is de zittingsperiode van een ondernemingsraad? Kan je afwijken? Wanneer moet je tussentijdse verkiezingen organiseren?