Schatkamer - Artikelen - verkiezingen -

Ondernemingsraad (OR) - Organiseren verkiezingen OR

Hoe organiseer je verkiezingen voor de OR?

De verkiezingen zijn belangrijk voor de ondernemingsraad. Het is een periode waarin de OR zichtbaar is en waarin duidelijk wordt hoe groot het animo onder medewerkers is om deel te nemen. Een nieuwe samenstelling met goede leden uit verschillende onderdelen van de organisatie is belangrijk voor een effectieve medezeggenschap.

Hoe zorg je dat je de verkiezingen van de ondernemingsraad volgens de regels organiseert? Meestal zijn de regels voor OR-verkiezingen opgenomen in het eigen OR-reglement. Als je start met een geheel nieuwe OR kan je gebruik maken van het voorbeeldreglement van de SER. De modelreglementen vind je daar in verschillende soorten: voor een personenstelsel, voor een lijstenstelsel, et cetera. Je vindt er ook modelreglementen voor de centrale ondernemingsraad (COR) en de groepsondernemingsraad (GOR).

De WOR geeft geen termijnen voor het organiseren van de verkiezingen. De SER gaat uit van een periode van 13 weken. Veel ondernemingsraden denken dat deze termijnen verplicht zijn. Dat is niet zo; je kunt hier gewoon van afwijken als je dat wilt. Van het eigen reglement afwijken mag niet. Volgens sommige reglementen kan de uitslag hierdoor zelfs ongeldig zijn. De reglementen zijn immers gemaakt voor transparantie over de werkwijze van de ondernemingsraad in de eigen organisatie.

De (ambtelijk) secretaris organiseert vaak de technische kant van de verkiezingen. De ondernemingsraad kan vooral helpen door het verzinnen van een leuke OR-verkiezingscampagne, een goede verkiezingsslogan, het benaderen van geschikte medewerkers, het organiseren van informatiebijeenkomsten, et cetera.

Sommige ondernemingsraden zijn wat te veel bezig met de regels en wat te weinig met het enthousiast maken van medewerkers. Alle regels en procedures zijn er ook om een beetje te relativeren. Er bestaat niet zoiets als een OR-politie die regelmatig invallen doet en controleert of alles volgens de regels gaat. Houd vooral het einddoel van een effectieve en kwalitatief goede medezeggenschap in de gaten.

  • organiseren OR-verkiezingen


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's >

English videos >

Blogs >

Boeken >

OR-trainingen

“Was weer top. Helder en duidelijke OR-training met een gemoedelijke sfeer op een prachtige locatie! Graag tot een volgende keer!”

Rene Rensebrink
logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin