Schatkamer - Artikelen - verkiezingen -

Ondernemingsraad (OR) - OR-reglement

OR-reglement vaststellen

Hoe maak je een OR-reglement?

Het maken en onderhouden van een OR-reglement is niet het leukste werk binnen een ondernemingsraad. Toch is het belangrijk dat transparant en duidelijk is wat de werkwijze van de ondernemingsraad is. Niet alleen voor de ondernemingsraad zelf, maar ook voor de medewerkers.

De ondernemingsraad is verantwoordelijk

De ondernemingsraad is zelf verantwoordelijk voor het maken van een reglement. Bij een eerste ondernemingsraad is de bestuurder verantwoordelijk voor het opstellen van een conceptreglement dat later – al of niet gewijzigd – kan worden bekrachtigd door de nieuwe ondernemingsraad.

Wat staat er in een OR-reglement?

In het reglement worden in elk geval de volgende onderwerpen geregeld:

  • kandidaatstelling voor verkiezingen;
  • verkiezingen;
  • voorziening in tussentijdse vacatures;
  • werkwijze (zoals bijvoorbeeld het quorum en de wijze van besluiten nemen).

Verder kan de ondernemingsraad het instellen van kiesgroepen regelen en een afwijkende zittingstermijn- of systeem.

Vaak wordt het SER-voorbeeldreglement gebruikt. Ondernemingsraden bij de overheid kunnen beter gebruik maken van het voorbeeldreglement van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP).

Hoe stel je een OR-reglement vast?

Zodra de ondernemingsraad het concept-reglement heeft vastgesteld, is het de wettelijk plicht van de OR om het concept voor te leggen aan de bestuurder. Pas nadat deze zijn standpunt hierover kenbaar heeft kunnen maken, kan de OR het concept-reglement bekrachtigen. Daarna moet de OR de bestuurder een exemplaar toesturen. Zie hierover ook artikel 8 WOR.

Niet afwijken van eigen regels

Het OR-reglement moet door de ondernemingsraad worden gevolgd. Herhaaldelijk heeft de rechter ondernemingsraden die van hun eigen reglement afweken, op de vingers getikt. Zo moest een ondernemingsraad bijvoorbeeld de verkiezingen overdoen. Je kunt natuurlijk altijd het reglement (voor de verkiezingen) aanpassen. Het is nuttig om jaarlijks te bekijken of het reglement up to date is en eventueel aanpassing behoeft.

Maak onderscheid tussen het reglement en een convenant

In het reglement zijn afspraken opgenomen die de ondernemingsraad binden. Het is dus ook niet logisch om hierin afspraken op te nemen die gelden tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Deze afspraken worden vaak opgenomen in een convenant. De afspraken in een convenant of samenwerkingsovereenkomst kunnen gaan over scholing, extra aan de OR toegekende bevoegdheden, budget, aantal OR-uren, de overlegvergadering, faciliteiten, et cetera.

  • vaststellen OR-reglement


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Inmiddels al meerdere trainingen gevolgd en altijd zeer tevreden. De inhoud wordt altijd zeer goed toegespitst op de behoefte van de OR. Al met al een absolute aanrader.”

Arris Kramer – Nedasco
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin