Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Rollen en taken van de voorzitter

ondernemingsraad OR rollen en taken or-voorzitter

Wat zijn de rollen en taken van de voorzitter van de ondernemingsraad (OR)?

De meeste voorzitters van ondernemingsraden doen het voorzitterswerk naast hun eigen werk. De taak en de rol van OR-voorzitter is leuk maar ook heel divers en soms veeleisend. Wat kan je verwachten van het OR-voorzitterschap? Wat mogen de bestuurder, de ondernemingsraad en de secretaris van jou verwachten? Wat zijn eigenlijk de rollen en taken van de voorzitter van de ondernemingsraad?

Het is handig om de belangrijkste taken van de voorzitter van de ondernemingsraad op een rijtje te zien. Zo kan je bedenken of het voorzitterschap van de OR bij jouw profiel en competenties past. Je kunt dit overzicht ook gebruiken voor een profielschets.

De taken van de voorzitter van de ondernemingsraad (OR)

 1. Voorbereiden en leiden van de vergadering
 • Met de secretaris (en/of vicevoorzitter) voeren van agendaoverleg met de bestuurder
 • Met de secretaris (en/of vicevoorzitter) opstellen van de agenda voor de vergadering
 • Met de secretaris (en/of vicevoorzitter) voorbereiden van de vergadering (doel punt, tijdsduur, aanpak)
 • Leiden vergaderingen van de ondernemingsraad en zorgen voor effectieve en gedragen besluitvorming
 • Leiden van de overlegvergadering (ov-vergadering)
  (kan ook door de bestuurder worden gedaan of om de beurt)
 • Conceptnotulen beoordelen en aanvullen
 1. Coördineren werkzaamheden ondernemingsraad
 • Overzicht houden over de te behandelen onderwerpen, bijvoorbeeld in een jaarplanning of jaaragenda
 • Opdracht geven aan OR-leden/commissies/werkgroepen om taken uit te voeren (met in de opdracht: doelstelling, behandelingstijd, resultaat)
 • Overzicht houden over de voortgang van de werkzaamheden van OR-leden/commissies/werkgroepen
 1. Leidinggeven aan de ondernemingsraad
 • Verdelen taken en rollen op basis van kwaliteiten, ambitie en ervaring van OR-leden
 • Bevorderen samenwerking in de ondernemingsraad en gelijke bijdrage van OR-leden naar vermogen
 • Met de secretaris faciliteren van OR-leden
 • Met de secretaris organiseren van scholingsdagen
 • Coachen van OR-leden en coachen van de OR als team
 1. Vertegenwoordigen van de ondernemingsraad
 • Gezicht naar de organisatie
 • Aanspreekpunt bestuurder
 • Woordvoerder naar media
 • Vertegenwoordiger bij juridische procedures

Uiteraard is dit overzicht van taken van een voorzitter van de OR indicatief; je kunt als voorzitter van de ondernemingsraad meer en minder taken doen. Sommige OR-voorzitters hebben geen tijd om al deze taken uit te voeren en delegeren bepaalde taken. Zo is het best mogelijk om bijvoorbeeld het technisch voorzitterschap uit handen te geven of het contact met de medewerkers aan anderen over te laten. Een sterk dagelijks bestuur met een goede secretaris kan de voorzitter ook ondersteunen.

Wil je weten hoe je je taak als voorzitter van de ondernemingsraad goed kunt invullen? Kom dan naar onze training ‘Leiding geven aan de OR’. Met en van andere voorzitters en secretarissen (DB’s) leer bij Schateiland hoe je de taken zoals in dit overzicht zijn beschreven goed kunt uitvoeren. Lees hier alvast onze tips voor de voorzitter van de OR!

 • rollen en taken or-voorzitter


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin