Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Als de bestuurder geen advies vraagt

ondernemingsraad-OR als bestuurder geen advies vraagt

Wat kan de ondernemingsraad doen als de bestuurder geen advies of instemming vraagt?

Het komt voor dat de ondernemingsraad erachter komt dat de bestuurder zonder advies of instemming te vragen een besluit heeft genomen. Soms is het besluit al geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Wat kan je doen als ondernemingsraad als de bestuurder geen advies of instemming vraagt? Kan je zo’n besluit en de gevolgen daarvan nog terugdraaien?

Moet er advies worden gevraagd?

Allereerst komt het voor dat de meningen verschillen over de vraag of er advies had moeten worden gevraagd. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan een verschillende interpretatie van wat ‘belangrijk’ is in de zin van de WOR. Als OR en bestuurder er niet uitkomen, kan de OR bij de kantonrechter een verzoek indienen om het vragen van advies af te dwingen.

Beroep bij de Ondernemingskamer

Als de bestuurder een besluit heeft genomen zonder advies te vragen (per ongeluk of bewust) dan kan de ondernemingsraad beroep instellen bij de Ondernemingskamer (artikel 26 lid 1 WOR). Daarin zal moeten worden bepaald of het besluit van de bestuurder ‘kennelijk onredelijk’ is. Dat zal volgens de rechter al snel het geval zijn als de ondernemingsraad niet om advies is gevraagd.

Beroep binnen een maand

De OR moet dit verzoek bij de Ondernemingskamer doen binnen een maand waarna het besluit is genomen. Als de bestuurder bewust geen advies vraagt, zal hij zijn besluiten ook niet netjes schriftelijk melden bij de ondernemingsraad. Zo kan het gebeuren dat de ondernemingsraad pas na een maand achter het besluit komt. De beroepstermijn gaat in dat geval lopen vanaf het moment dat de OR van het besluit wist of kon hebben geweten.

Opschorting van kennelijk onredelijke besluiten

Als de rechter vindt dat het besluit ‘kennelijk onredelijk’ is, kan hij de bestuurder verplichten om de uitvoering van het besluit op te schorten en om de ondernemingsraad alsnog om advies te vragen. De vraag is natuurlijk hoe serieus de bestuurder het advies van de ondernemingsraad dan nog gaat laten meewegen bij zijn opnieuw te nemen besluit.

Wil je de relatie met de bestuurder verbeteren? Wil je (eerder) invloed krijgen op de besluitvorming? Doe dan onze training ‘Samenwerken met de bestuurder‘. Met of zonder de bestuurder.

  • als bestuurder geen advies vraagt ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin