Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Voorbeeld initiatiefvoorstel OR

Hoe ziet een voorbeeld initiatiefvoorstel- of brief er uit?

Ben je op zoek naar een format of voorbeeld van een model initiatiefvoorstel- of brief voor een ondernemingsraad? Gebruik dan dit format als modelbrief voor het benutten van het initiatiefrecht.

Modelbrief initiatiefvoorstel OR

De ondernemingsraad van
(naam en adres onderneming)
(plaatsnaam, datum)
(referentie)

Betreft: voorstel (onderwerp) OR-initiatief op grond van artikel 23 lid 3 WOR

Geachte heer/mevrouw (naam bestuurder),

In zijn vergadering van (datum) heeft de OR besloten om over het onderwerp (naam) een voorstel aan u te doen, met het verzoek hierover een besluit te nemen.

Aanleiding tot dit voorstel is het volgende (kans, probleemsituatie, knelpunten en effecten van het probleem vermelden). Genoemde kansen/knelpunten geven de OR voldoende redenen om dit vraagstuk onder uw aandacht te brengen.

De OR stelt het volgende besluit voor ………………

Of

De OR stelt u voor (een plan te [doen] ontwikkelen, een onderzoek te [doen] verrichten, een intentie-uitspraak te doen, een besluit te nemen op het terrein van [naam beleidsterrein]) en dit (plan, onderzoek, enz.) met de OR te bespreken.

Het voor u liggende initiatiefvoorstel dient de OR in op grond van artikel 23 lid 3 WOR in. Dit betekent dat het voorstel ten minste eenmaal in de overlegvergadering en zo mogelijk in de eerstvolgende overlegvergadering op (datum) besproken zal worden. Daarna verneemt de OR graag schriftelijk (voor [datum]) of en zo ja, in hoeverre u het voorstel overneemt. Wanneer u het voorstel niet of niet geheel overneemt, verneemt de OR tevens schriftelijk de redenen daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

De ondernemingsraad van (naam bedrijf/instelling)

(naam en functie ondergetekende)

(correspondentieadres)

De bestuurder heeft maar drie opties en moet deze schriftelijk motiveren:

  • Geheel overnemen
  • Gedeeltelijk overnemen
  • Niet overnemen
  • voorbeeld initiatiefvoorstel ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin