Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Stappenplan adviesaanvraag

ondernemingsraad-OR stappenplan adviesaanvraag

Hoe behandel je als ondernemingsraad een adviesaanvraag (stappenplan/checklist)

Ben je als ondernemingsraad op zoek naar een checklist of stappenplan voor het goed behandelen van een adviesaanvraag?
Gebruik dit stappenplan of checklist voor de adviesaanvraag. Dit plan van aanpak kan in hoofdlijnen ook worden gebruikt voor een instemmingsaanvraag.

Stappenplan/checklist OR adviesaanvraag

 1. Tijdens de overlegvergadering kondigt de bestuurder het adviesonderwerp aan en licht dit toe. De OR en bestuurder bepalen de planning van het adviestraject
 2. De OR ontvangt de advies- of instemmingsaanvraag met daarin het voorgenomen besluit, de redenen van het voorgenomen besluit, de gevolgen voor de medewerkers en de maatregelen om de gevolgen op te vangen
 3. Het DB/de OR beoordeelt of de adviesaanvraag voldoende informatie bevat met name over de onder 2 genoemde onderdelen
 4. Het DB/de OR vraagt aanvullende informatie en stelt (schriftelijk) vragen als dat nodig is
 5. Het DB/de OR bepaalt welke OR-leden de behandeling van de aanvraag voorbereiden (werkgroep)
 6. De werkgroep verzamelt extra informatie en bereidt de vergaderdiscussie voor met bijvoorbeeld alternatieve oplossingen om hetzelfde belang te dienen en de medewerkers minder te schaden en/of eventuele voorwaarden die de OR zou willen stellen
 7. De werkgroep/de OR kan de achterban raadplegen indien en voor zover de bestuurder hiermee akkoord is in verband met geheimhoudingsplicht
 8. De OR bespreekt het onderwerp tijdens OR-vergadering en formuleert een eerste reactie met vragen aan de bestuurder en/of een voorlopig standpunt
 9. De OR en de bestuurder overleggen in een vast of extra overleg over de advies- of instemmingsaanvraag. In dit overleg kan de bestuurder de aanvraag verder toelichten, de OR kan extra vragen stellen, alternatieven voorstellen en voorwaarden aankondigen en/of hierover onderhandelen.
 10. Na het ov-overleg kan de bestuurder zijn aanvraag nog aanpassen en opnieuw indienen, bijvoorbeeld als hiermee een negatief advies kan worden afgewend
 11. De OR vergadert en komt tot een advies met hierin zijn standpunt en de vermelding van alle onderliggende argumenten
 12. Definitief advies van de OR wordt verzonden aan bestuurder
 13. De bestuurder komt tot een besluit en deelt dit schriftelijk mee
 14. Als het definitieve besluit van de bestuurder afwijkt van het OR-advies, kan het besluit een maand worden opgeschort. De OR kan opnieuw in overleg treden of (overwegen) het besluit aan de Ondernemingskamer voor te leggen
 15. Als het definitieve besluit van de bestuurder (grotendeels) overeenkomt met het OR-advies is de aanvraag daarmee afgerond

 

 • stappenplan adviesaanvraag ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin