Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Opschorten besluit bestuurder

ondernemingsraad-OR opschorten besluit bestuurder

Wanneer kan de ondernemingsraad een besluit van de bestuurder opschorten?

Als de bestuurder iets anders besluit dan de ondernemingsraad heeft geadviseerd, wordt het besluit een maand opgeschort (bij advies, artikel 25 WOR lid 6). De opschortingstermijn houdt in dat de bestuurder het besluit in die maand niet mag uitvoeren; hij mag geen uitvoeringshandelingen (laten) verrichten. Het kan hierbij ook gaan om een situatie waarin het besluit van de bestuurder gedeeltelijk afwijkt.

Als de bestuurder in strijd met artikel 25 WOR helemaal geen advies heeft gevraagd en de OR daardoor geen advies heeft uitgebracht, geldt ook een opschortingstermijn van een maand.

De opschortingstermijn

De opschortingstermijn begint pas te lopen zodra de bestuurder het besluit schriftelijk heeft medegedeeld. Dit vergeet de bestuurder nog wel eens. Daardoor kan de ondernemingsraad stellen dat het besluit nog niet mag worden uitgevoerd omdat eerst een schriftelijke mededeling moet worden gedaan en het besluit dan nog een maand moet worden opgeschort.

Doel opschortingstermijn

De bedoeling van de opschortingstermijn van een maand is dat de ondernemingsraad de tijd krijgt om ofwel terug te gaan naar de bestuurder om hem te overtuigen of zich te beraden over het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer van de rechtbank. Als de OR haast heeft en het gaat om een ‘kennelijk onredelijk besluit’ kan de ondernemingsraad een kortgedingprocedure starten.

Afstand van opschorting

Als de ondernemingsraad kan leven met het (afwijkende) besluit van de bestuurder, is het niet nodig om de bedrijfsvoering te vertragen. Het is in die gevallen gebruikelijk dat de ondernemingsraad afstand doet van zijn opschortingsrecht. Dat kan de OR doen door dit mondeling of schriftelijk aan de bestuurder mee te delen. Dit helpt bij het opbouwen van goodwill en kan ‘wisselgeld’ opleveren bij andere onderwerpen of besluiten.Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin