Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Adviesrecht OR bij pilot

ondernemingsraad-OR adviesrecht bij pilot

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een pilot of een tijdelijk besluit?

In steeds meer organisaties wordt gewerkt met pilots waarin dingen eerst worden uitgeprobeerd voordat ze al dan niet in de hele organisatie worden ingevoerd. Door de kleinere schaal en de tijdelijkheid van een pilot wordt de ondernemingsraad vaak niet vooraf om advies of instemming gevraagd. In principe heeft de ondernemingsraad echter wél adviesrecht of instemmingsrecht bij een pilot.

Wezenlijke invloed

Of de ondernemingsraad adviesrecht heeft bij een pilot hangt vooral af van de vraag of de ondernemingsraad ‘wezenlijke invloed’ heeft op de besluitvorming. Of dat zo is, hangt af van de omstandigheden. Als een besluit geheel van het slagen van een pilot afhangt, zal de ondernemingsraad onvoldoende invloed hebben ná de pilot. Worden er allerlei pilots gedaan en hangt het besluit ook nog van andere factoren af, dan zou de ondernemingsraad misschien na de pilot wezenlijke invloed kunnen hebben.

Waarom de OR niet betrekken?

De bestuurder kan bij twijfel beter niet oversteken. Waarom zou hij de ondernemingsraad niet vooraf naar zijn mening vragen? De input van de ondernemingsraad kan helpen om een betere pilot te doen door bijvoorbeeld de gevolgen voor de medewerkers beter te onderzoeken. De bestuurder kan er voor kiezen om samen met de ondernemingsraad de criteria voor een succesvolle pilot vast te stellen en samen te evalueren. Hierna kan hij (na een advies- of instemmingsaanvraag) besluiten.

De pilot is zelf advies- of instemmingsplichtig

Het kan ook zijn dat de pilot op zichzelf adviesplichtig is ongeacht het besluit wat na de pilot wordt genomen. Dat is het geval als de pilots zelf al ‘geruime tijd gevolgen zullen hebben, of kunnen hebben voor een aanzienlijke groep (kwetsbare) werknemers en de pilots dus een impact zullen hebben (…) vanwege de veranderingen voor deze werknemers” (kantonrechter in de Veolia-zaak, 2011).
De OR kan het ook te druk hebben voor het meedenken/adviseren over pilots en hiervan afzien. Zeker als het gaat om een kleinere groep medewerkers en de pilot niet veel impact heeft op belangrijke bedrijfsprocessen. Houd in dat geval wel vinger aan de pols.

Conclusie

De OR heeft meestal advies- of instemmingsrecht bij een pilot of een tijdelijk besluit. Bij twijfel is het beter om de ondernemingsraad wel te betrekken, zeker als de pilot zelf ook al de nodige impact heeft op de medewerkers.Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin