Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Rechten van de ondernemingsraad

ondernemingsraad-OR wat zijn de rechten?

Wat zijn de rechten (bevoegdheden) van de ondernemingsraad (OR)?

Als (nieuw) OR-lid is het belangrijk om goed te weten wat de wettelijke (WOR) rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn. Bijvoorbeeld rechten bij een overname, reorganisatie of arbeidsomstandigheden (ARBO).
In dit overzicht zetten wij de belangrijkste rechten voor de ondernemingsraad en daarmee verplichtingen voor de bestuurder/werkgever op een rijtje.

Het recht op informatie (artikel 31 WOR)

 • De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie die voor de uitvoering van haar werk ‘redelijkerwijze’ nodig is, zoals:
  • financieel economische informatie
  • informatie over sociaal beleid

Het recht op overlegvergadering (artikel 23 en artikel 24 WOR)

 • Op verzoek van de ondernemingsraad wordt een overlegvergadering met de bestuurder gepland
  • minimaal 2 keer per jaar
  • bespreken algemene gang van zaken
  • mededelingen bestuurder over besluiten advies en instemming
  • afspraken besluitvorming met OR
  • OR en bestuurder kunnen beide agendapunten aandragen

Het adviesrecht (artikel 25 WOR)

 • Bestuurder legt een te nemen besluit tijdig schriftelijk voor met de redenen voor het besluit, de gevolgen voor de medewerkers en maatregelen om die gevolgen op te vangen
 • Besluit over o.a.:
  • Overdracht/vestiging zeggenschap onderneming
  • Beëindiging/inkrimping/uitbreiding werkzaamheden
  • Organisatiewijziging (reorganisatie)
  • Verhuizing onderneming
  • Belangrijke investeringen
  • Benoeming/ontslag bestuurder (art. 30)
 • De OR mag adviseren (recht op minimaal een keer voorafgaand overleg bestuurder)
 • Beroep mogelijk Ondernemingskamer

Het instemmingsrecht (artikel 27 WOR)

 • Bestuurder legt een te nemen besluit tijdig schriftelijk voor met de redenen voor het besluit, de gevolgen voor de medewerkers en maatregelen om die gevolgen op te vangen
 • Besluit over o.a.:
  • Regeling pensioenverzekering (winstdeling, spaarregeling)
  • Arbeids-, rusttijden- of vakantieregeling
  • Beloning of functiewaarderingssysteem
  • Regeling arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim
  • Beleid aanstelling, ontslag of bevordering
  • Personeelsopleiding, beoordeling
  • Niet: hoogte beloning en duur van de arbeid
 • De OR besluit met redenen (recht op minimaal een keer voorafgaand overleg bestuurder)
 • Beroep mogelijk bij kantonrechter

Het initiatiefrecht (artikel 23 lid 4 WOR)

 • Op initiatief van de OR onderwerpen aan de orde stellen en met voorstellen komen
 • Twee mogelijkheden:
  • tijdens de overlegvergadering, mag dan worden afgehandeld
  • buiten de overlegvergadering met schriftelijk voorstel dat wordt besproken in de overlegvergadering en waarop de bestuurder schriftelijk moet reageren
 • Geen beroep mogelijk

Het recht op scholing (artikel 18 WOR)

 • Het aantal scholingsdagen wordt door de ondernemer en de ondernemingsraad in gezamenlijk overleg vastgesteld
 • Recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar
 • Commissieleden hebben daarnaast recht op 3 dagen scholing per jaar
 • De OR kan het scholingsrecht bij de kantonrechter afdwingen

Het recht om de kosten vergoed te krijgen (artikel 22 WOR) voor

 • De vervulling van de taak van de OR en de commissies
 • Het raadplegen van een deskundige (financieel, pensioen, juridisch, facilitator, mediation, et cetera)
 • Het voeren van een procedure tegen de ondernemer
 • Scholing

Het recht op verdere faciliteiten (artikel 17 en 18 WOR)

 • De OR mag gebruik maken van de voorzieningen van de onderneming die redelijkerwijze nodig zijn zoals vergaderruimte, telefoon, computer, etc. (artikel 17 WOR)
 • De OR heeft het recht om in werktijd met behoud van loon te vergaderen gedurende een gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, minimaal 60 uur per jaar (artikel 18 WOR)
 • de rechten van de ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin