Schatkamer - Artikelen - instemmingsrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Als een regeling niet wordt toegepast

ondernemingsraad-OR als regeling niet wordt toegepast

Wat kan de ondernemingsraad doen als een regeling niet (consequent) wordt toegepast of gewijzigd wordt toegepast?

Het komt regelmatig voor dat een bepaalde instemmingsgerechtigde regeling in de praktijk gewijzigd of niet wordt toegepast. Soms bestaat er in de praktijk een regeling zonder dat deze op papier staat en waarvoor geen instemming is gevraagd. De ondernemingsraad kan dan (opnieuw) instemmingsrecht hebben. Wat zijn in deze situaties de rechten en mogelijkheden van de ondernemingsraad?

Er zijn in de praktijk 3 varianten:

  1. Een regeling wordt bijvoorbeeld bij verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen anders toegepast. De ene medewerker krijgt wel een mooie opleiding of een onkostenvergoeding en de ander niet
  2. Een bestaande regeling wordt in de hele organisatie anders toegepast dan dat deze is vastgesteld
  3. In de praktijk is er een regeling maar deze regeling staat niet op papier (een gebruik over bijvoorbeeld roostervrije dagen).

In geval 1 kan de ondernemingsraad dit signaleren en agenderen bij de bestuurder. Het is dan aan de bestuurder om ervoor te zorgen dat alle medewerkers gelijk worden behandeld volgens de regeling. In de praktijk gaat het vaak om bepaalde managers die bewust afwijken van de regeling. Deze zullen dan moeten worden aangesproken. Het is natuurlijk ook mogelijk om met instemming van de ondernemingsraad de regeling te wijzigen.

In geval 2 kan de ondernemingsraad zich op het standpunt stellen dat de regeling feitelijk wordt gewijzigd en dat voor het wijzigen van de regeling geen instemming is gevraagd. De ondernemingsraad kan de bestuurder dan vragen om de regeling zoals deze in de praktijk wordt toegepast te wijzigen en voor te leggen aan de ondernemingsraad.

In geval 3 kan de ondernemingsraad de bestuurder verzoeken de in de praktijk bestaande regeling te formaliseren door een regeling op te stellen c.q. vast te leggen en deze ter instemming aan de ondernemingsraad voor te leggen.

  • als regeling niet wordt toegepast ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin