Schatkamer - Artikelen - instemmingsrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Nietig verklaren besluit bestuurder

ondernemingsraad-OR nietig verklaren besluit bestuurder

Kan de ondernemingsraad een besluit van de bestuurder nietig verklaren?

Soms neemt de bestuurder een besluit zonder instemming te vragen aan de ondernemingsraad. Wat kan je als ondernemingsraad doen? Kan je het besluit van de bestuurder nietig verklaren? Wat is het gevolg in de praktijk? Kan de bestuurder naar de rechter?

Een nietig besluit

Als de bestuurder geen instemming vraagt over een volgens artikel 27 WOR instemmingsgerechtigd besluit, is het besluit nietig. Daar is de WOR heel duidelijk over. Dat betekent dat het besluit in juridische zin niet tot stand is gekomen. Het besluit heeft geen rechtsgevolgen. Het is dus niet vernietigbaar maar wordt geacht nooit te hebben bestaan.

Inroepen nietigheid binnen een maand

Het is wel belangrijk om te weten dat de nietigheid moet worden ingeroepen door de ondernemingsraad. Dat moet schriftelijk gebeuren en wel binnen een maand nadat het besluit is genomen. Vaak zal de bestuurder het besluit niet aan de ondernemingsraad hebben medegedeeld. De vraag is wanneer de termijn van een maand dan gaat lopen.

Wanneer start de termijn van een maand?

Op basis van jurisprudentie kan de ondernemingsraad er van uitgaan dat de termijn van een maand pas gaat lopen zodra de ondernemingsraad (van de reikwijdte) van het besluit op de hoogte raakte c.q. constateerde dat de bestuurder het besluit uitvoert of toepast óf redelijkerwijze van het besluit op de hoogte kon zijn.

Nietigheid bij niet instemmen en toch uitvoeren

De ondernemingsraad kan de nietigheid van het artikel 27-besluit ook inroepen als de ondernemingsraad niet met het besluit heeft ingestemd en de bestuurder het besluit toch uitvoert. Als de ondernemingsraad niet instemt met het voorgenomen besluit van de bestuurder staat hem de weg naar de kantonrechter open.

De kantonrechter

De kantonrechter zal beoordelen of de beslissing van de ondernemingsraad om niet in te stemmen met het voorgenomen besluit redelijk is. Als die beslissing van de OR volgens de kantonrechter niet onredelijk is, zal de bestuurder moeten aantonen dat er zwaarwegende bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen zijn om het besluit toch te nemen. Daarbij zullen de belangen van de onderneming zwaarder moeten wegen dan die van de door de OR gerepresenteerde medewerkers. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een dreigend faillissement of grote moeilijk te dragen financiële gevolgen.

Wil je meer weten of de toepassing van de WOR? Doe onze praktijkgericht WOR-cursus.

  • nietig verklaren besluit bestuurder ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Schateiland weet zelfs taaie kost als de WOR behapbaar en begrijpelijk te maken. De training is heel goed toegespitst op onze organisatie en vraagstukken. De twee dagen vlogen voorbij. Bedankt!”
Wendy K.
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin