Schatkamer - Artikelen - instemmingsrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Onderwerpen instemmingsrecht

ondernemingsraad OR onderwerpen instemmingsrecht

Bij welke onderwerpen heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht?

De wetgever geeft een limitatieve opsomming van de onderwerpen waarop de OR instemmingsrecht heeft. Staat het onderwerp er niet bij, dan heeft de ondernemingsraad dus geen instemmingsrecht volgens artikel 27 WOR.

Onderwerpen zoals de preventiemedewerker, de bedrijfsarts, AVG/privacy, pensioen, RI&E, nieuwe functies, verzuimbeleid, de bedrijfshulpverlening en de vertrouwenspersoon worden in artikel 27 WOR niet altijd met zoveel woorden genoemd. Dat betekent zeker niet dat de ondernemingsraad hier geen (instemmings-)rechten heeft. Deze onderwerpen kunnen ook anders worden genoemd of uit andere artikelen of wetten voortvloeien.

De bestuurder heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling. Die kunnen zijn opgenomen in een personeelshandboek of in een aparte regeling. Vaak gaat het om ‘HR-achtige’ regelingen van algemene strekking.

De regelingen moeten herhaald kunnen worden toegepast en moeten betrekking hebben op alle in de onderneming werkzame personen of op een of meer groepen daarvan.
Het gaat om de volgende regelingen:

  1. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
  2. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
  3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
  4. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
  5. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
  6. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
  7. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
  8. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
  9. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
  10. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
  11. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
  12. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;
  13. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders.

 

Het gaat dus niet om regelingen over de hoogte van de beloning of de duur van de arbeid. Dit is meestal in een CAO of in individuele arbeidsovereenkomsten geregeld.

 • onderwerpen instemmingsrecht ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Zeer enthousiaste trainer met een helder en gestructureerd verhaal. Met de voetbaltest meer inzicht gekregen in de kwaliteiten die aanwezig zijn.”
Martin Netten – Omgevingsdienst Midden-Holland
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin