Schatkamer - Artikelen - geheimhouding -

Ondernemingsraad (OR) - Afspraken geheimhouding

Hoe kan de OR afspraken maken over geheimhouding?

Geheimhouding staat op gespannen voet met medewerkersraadpleging. Bij onderwerpen die (bepaalde groepen) medewerkers direct treffen, zal de ondernemingsraad met hen willen overleggen. De geheimhoudingsplicht kan dat onmogelijk maken. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken met de bestuurder te maken over geheimhouding. Zo kan de ondernemingsraad deze nogal brede verplichting wat inperken.

De ondernemingsraad kan op drie manieren de geheimhoudingsplicht inperken:

  1. Inperken in tijd
    Wanneer mag de ondernemingsraad wel met de collega’s over een voorgenomen besluit spreken? Bijvoorbeeld zodra de bestuurder al dan niet op hoofdlijnen over het voorgenomen besluit heeft gecommuniceerd.
  2. Inperken in reikwijdte
    Wat mag de ondernemingsraad wel en wat mag de ondernemingsraad niet bespreken? Bijvoorbeeld bij een reorganisatie mag wel de nieuwe organisatiestructuur worden besproken, maar niet de beoogde personele invulling hiervan.
  3. Inperken in doelgroep
    Met welke medewerkers mag de ondernemingsraad het voorgenomen besluit niet bespreken en met welke groep wel? Als bijvoorbeeld de ICT wordt uitbesteed, kan het voor bestuurder en OR nuttig zijn om met die medewerkers te bespreken wat ze daar van zouden vinden. Misschien willen ze het zelf wel.

Door goede afspraken te maken, krijgt de OR meer speelruimte. Zorg wel dat je goed vastlegt wat de afspraken zijn. Zo kunnen ongelukken worden voorkomen. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

  • afspraken geheimhouding OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin