Schatkamer - Artikelen - geheimhouding -

Ondernemingsraad (OR) - Sancties schending geheimhouding

schending geheimhouding OR

Wat kan er gebeuren als de OR de geheimhouding schendt?

Een OR-lid is verplicht om bepaalde informatie geheim te houden volgens artikel 20 WOR. Maar wat gebeurt er als een OR-lid de geheimhouding schendt? De sancties voor schending van de geheimhoudingsverplichting zijn niet in de WOR geregeld. Dat betekent niet dat er geen sancties mogelijk zijn.

De gevangenis in (geen grap)

De geheimhoudingsverplichting is een persoonlijke verplichting die een OR-lid, commissielid of deskundige jegens de werkgever heeft. Het klinkt wat dramatisch maar het opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht. Hier staat zelfs een gevangenisstraf op van maximaal een jaar of een geldboete van ten hoogste 20.250 euro. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, wordt het Wetboek van Strafrecht niet heel regelmatig gebruikt voor OR-leden.

Uitsluiting van het OR-lid

Wat eerder zal gebeuren is dat de bestuurder de kantonrechter verzoekt een lid van de OR uit te sluiten van het overleg tussen hem en de OR. De rechter kan dat toewijzen als het OR-lid ‘overleg met de ondernemer ernstig belemmert’. Niet in vertrouwen kunnen praten kan zeker een ernstige belemmering zijn en dus reden voor uitsluiting. Het OR-lid kan dan nog wel deelnemen aan het OR-overleg.

Ontslag van het OR-lid

Het schenden van de geheimhouding kan reden zijn voor ontslag op staande voet of voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden. Hier zijn verschillende voorbeelden van. De werkgever kan een OR-lid niet zomaar ontslaan. De rechter zal ook andere dingen meewegen zoals de lengte van het dienstverband, het verdere functioneren van de medewerker, de ernst van de schending, et cetera. Het ontslag moet proportioneel zijn. Maar het kan wel.Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Met de boot over gaf al een goed gevoel. Fantastische ruimtes in het fort. Schateiland weet een sfeer te creëren waardoor er een goede flow in het team ontstaat. Een aanrader!”

Jacobien Wesselink – Alkmaar Sport
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin