Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Rollen en taken van een OR-lid

ondernemingsraad OR rollen en taken or-lid

Wat zijn de rollen en taken van een OR-lid?

Lid zijn van de ondernemingsraad doe je naast je eigen werk. Soms is niet helemaal duidelijk wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Wat zijn eigenlijk precies de rollen en taken van een OR-lid? In het overzicht sommen wij de taken op van een gemiddeld OR-lid.

Deze taken staan zo niet precies in de wet. Je kunt dus meer of minder doen en hierover met de ondernemingsraad afspraken maken.

De taken van een OR-lid

 • Regelmatig contact onderhouden met de achterban (informatie inwinnen, benutten expertise van de medewerkers, zichtbaarheid OR vergroten)
 • Signalen opvangen op het gebied van Arbo, gelijke behandeling, et cetera en agenderen bij de OR
 • Voorbereiden van de OR-vergadering en de overlegvergadering, o.a. lezen stukken
 • Aanwezig zijn bij de OR-vergadering en de overlegvergadering
 • Bijdragen aan de kwaliteit en de effectiviteit van de besluitvorming in de OR-vergadering
 • Input leveren voor stukken
 • Het schrijven van stukken naar aanleiding van advies- of instemmingsaanvraag
 • Deelnemen aan of leiden van werkgroepen en/of commissies
 • Het uitvoeren van praktische taken voor de OR zoals het maken van een nieuwsbrief of het organiseren van bijeenkomsten of werkgroepen

Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om bijvoorbeeld (vice)voorzitter, secretaris of commissievoorzitter te worden. Het spreekt voor zich dat er dan taken bijkomen. Gelukkig krijg je er dan ook meestal meer tijd voor.

Rol- en taakverdeling op basis van kwaliteiten

Het werkt het prettigst als de taken van OR-leden worden gekoppeld aan kwaliteiten en competenties. Daarvoor zijn verschillende methoden:

 • Bepalen van ieders natuurlijke rol in de OR met een teamrollentest
 • Bepalen van ieders drijfveren met een drijfverentest
 • Bespreken van ieders kwaliteiten met bijvoorbeeld een kwaliteitenspel
 • Bepalen aanwezige en te ontwikkelen competenties met OR-competentiehandboek

Wil je meer weten over je rollen en taken als OR-lid? Volg dan onze basiscursus voor nieuwe OR-leden ‘Help, ik zit in de OR!’.

 • rollen en taken or-lid


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin