Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Eigenschappen van een ideale voorzitter

ondernemingsraad-OR de eigenschappen van de or-voorzitter

Wat zijn de eigenschappen en competenties van een ideale voorzitter van de ondernemingsraad (profielschets OR-voorzitter)?

Voorzitter zijn van een ondernemingsraad vraagt specifieke eigenschappen, kwaliteiten en competenties. Hoe ziet een profielschets of functieprofiel van de ideale OR-voorzitter er uit?

De ideale voorzitter:

Kan delegeren

Is in staat om taken en bevoegdheden op duidelijke wijze aan OR-leden, commissies of werkgroepen toe te delen. Wil niet zelf alles doen en geeft ruimte waarbij anderen zelfstandig tot een keuze kunnen komen. Weet opdrachten te delegeren die passen bij het niveau van de OR-leden.

Kan omgaan met druk

Weet om te gaan met situaties waarin de bestuurder, achterban of de ondernemingsraad stressvolle situaties veroorzaken. Hij is zijn emoties de baas en raakt hierbij niet in paniek. Blijft ondanks de druk constante prestaties leveren.

Kan voorzitten

Structureert voorafgaand aan de OR-vergadering de wijze van besluitvorming. Kan tijdens de vergadering zorgen voor een gelijkmatige inbreng van de OR-leden en een gedragen effectieve besluitvorming. Om tot besluiten te komen kan de voorzitter goed luisteren en samenvatten.

Kan leiding geven

Geeft (met DB) richting en sturing aan de ondernemingsraad en de individuele OR-leden. Weet te stimuleren tot samenwerking binnen de OR en/of binnen commissies. Weet de verantwoordelijkheden binnen de OR te verdelen. Zorgt voor effectieve samenwerking en effectieve besluitvorming. Weet OR-leden te stimuleren en te motiveren zodat zij met hun kwaliteiten optimaal kunnen presteren.

Kan luisteren en samenvatten

Laat zien dat hij belangrijke informatie tot zich neemt. Kan doorvragen om tot de kern te komen en weet de mening van de spreker samen te vatten zodat de spreker tevreden is en de OR weet wat de concrete bijdrage van de spreker is.

Is omgevingsbewust

Is goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie. Weet wat er leeft bij de medewerkers, vangt signalen op. Heeft zicht in en onderkent het belang van feiten en ontwikkelingen die invloed hebben op de besluitvorming in de organisatie. Is zich ook bewust van de impact van standpunten en gedragingen van de ondernemingsraad op de organisatie.

Kan samenwerken

Weet als niet hiërarchisch leidinggevende OR-leden te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ook wanneer dit resultaat niet leidt tot persoonlijk voordeel.

Is tactvol

Weet in lastige situaties te de-escaleren en stijgende spanning te doorbreken, zowel binnen de OR als met de bestuurder. Weet irritaties te voorkomen en conflicten op te lossen door sensitiviteit. Kan bijvoorbeeld naar de bestuurder lastige boodschappen op een neutrale manier overbrengen en kan begripvol/respectvol omgaan met de reactie.

Ben je voorzitter van de ondernemingsraad en wil je werken aan je competenties? Doe dan onze DB-training ‘Leiding geven aan de OR‘.

  • eigenschappen or-voorzitter


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin