Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Eigenschappen ideale secretaris

ondernemingsraad-OR eigenschappen or- secretaris

Wat zijn de eigenschappen en competenties van een ideale (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad (profielschets OR-secretaris)?

Secretaris zijn van een ondernemingsraad vraagt specifieke eigenschappen en competenties. Hoe ziet een profielschets of functieprofiel van de ideale (ambtelijk) OR-secretaris er uit?

De ideale OR-secretaris:

Controleert

Houdt bij of het DB, de ondernemingsraad, de commissies en werkgroepen de aan hen opgedragen taken uitvoeren. Zorgt voor inzicht in de uitvoering voor zichzelf en het DB/OR. Signaleert als taken niet (tijdig) worden uitgevoerd en agendeert dit bij het DB/OR.

Heeft discipline

Houdt zich aan geldende afspraken, wet- en regelgeving, OR-reglement en werkwijzen. Ook als dit minder plezierige taken zijn zoals het archief bijwerken, OR-leden aanspreken op het nakomen van verplichtingen, notulen uitwerken, o.i.d. Voert afspraken uit.

Is nauwkeurig

Let ook op de details, is precies en accuraat. Werkt ordelijk en systematisch en is gericht op de kwaliteit.

Kan plannen en organiseren

Kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde acties uitzetten. Voor zichzelf, voor het DB en de OR(-leden). Werkt systematisch naar een doel toe zoals een OR- of overlegvergadering of het reageren op een adviesaanvraag. Weet de werkzaamheden effectief te combineren.

Kan samenwerken

Weet anderen te motiveren tot samenwerking, eventueel in combinatie met het DB. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ook wanneer dit resultaat niet leidt tot
persoonlijk voordeel.

Kan zich schriftelijke goed uitdrukken

Weet in heldere taal kernachtig een vergadering te verslaan of een OR-standpunt weer te geven. De teksten zijn ook te begrijpen voor medewerkers en hebben een duidelijke structuur.

Is zelfstandig

Kan zonder hulp van anderen initiatief nemen en taken uitvoeren zoals besproken en binnen de afgesproken tijd. Lost zelf problemen en onverwachte zaken op. Weet zelf zijn werkzaamheden te plannen. Vindt het niet erg om een solistische functie te vervullen.Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin