Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Plichten van de ondernemingsraad

ondernemingsraad-OR wat zijn de plichten?

Wat zijn de plichten (verantwoordelijkheden) van de ondernemingsraad (OR)?

De ondernemingsraad heeft gelukkig minder plichten dan rechten. Toch is het belangrijk om de belangrijkste plichten en verantwoordelijkheden van de OR niet uit het oog te verliezen. Ze hebben namelijk allemaal een functie en helpen de OR en de ondernemer om goed te functioneren.
Wat zijn de belangrijkste plichten en verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad?

Geheimhoudingsplicht (artikel 20 WOR)

De belangrijkste verplichting is de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad (artikel 20 WOR). Dat houdt in dat de ondernemingsraad dat wat er in de overlegvergadering wordt besproken niet met de medewerkers mag bespreken. Officieel moet de bestuurder zeggen dat de OR geheim moet houden, soms moet de ondernemingsraad het vertrouwelijk karakter begrijpen. Overleg hierover met de bestuurder bij twijfel en maak duidelijke afspraken over wanneer welke informatie dan wel gedeeld kan worden en met wie.

Stimulerende taken (zorgtaken, artikel 28 WOR)

  • Naleving van in de onderneming geldende regels, voorschriften arbeidsvoorwaarden (ook uit CAO zoals bijvoorbeeld arbeids- en rusttijden)
  • Bevordering werkoverleg
  • Waken tegen discriminatie en bevorderen gelijke behandeling
  • Bevorderen zorg voor het milieu

Plicht om een OR-reglement te maken en na te leven (artikel 8 WOR)

De ondernemingsraad is verplicht om een OR-reglement te maken. Meestal gebeurt dat al bij het instellen van de ondernemingsraad en wordt er verder nog weinig gewijzigd. De ondernemingsraad is zelf verantwoordelijk voor het reglement en hoeft de bestuurder niet om instemming of goedkeuring te vragen. Het is dus geen overeenkomst tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.

Volgens de wet moet de ondernemingsraad de volgende onderwerpen in het reglement regelen:

  • De kandidaatstelling
  • De verkiezingen
  • Voorziening in tussentijdse vacatures
  • De werkwijze van de ondernemingsraad

Dit maakt de ondernemingsraad transparant voor medewerkers en de bestuurder.
Naast het reglement kan de ondernemingsraad een OR-convenant overeenkomen met de bestuurder. Hierin kunnen aanvullende bevoegdheden, samenwerking en faciliteiten worden geregeld.

Plicht om achterban te informeren (artikel 14 WOR sub h)

De ondernemingsraad is verplicht om verslagen van vergaderingen van de ondernemingsraad en een jaarverslag aan de medewerkers te communiceren. Verslagen van de overlegvergadering (met de bestuurder) worden niet genoemd maar mogen uiteraard ook worden gedeeld met de medewerkers. Door de geheimhoudingsplicht kan het voorkomen dat er twee versies moeten worden gemaakt van de notulen van het OR-overleg: een openbare en een interne versie.

In het jaarverslag van de ondernemingsraad staat een verslag van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en de commissies van het afgelopen jaar. De onderwerpen die zijn behandeld kunnen hier worden toegelicht. Ook kunnen de plannen voor het volgende jaar worden opgenomen.

Het jaarverslag geeft de ondernemingsraad een mooie kans om te communiceren wat hij voor de medewerkers heeft bereikt en waaraan de OR gaat werken.

Adviezen en besluiten over instemmingsverzoeken hoeven niet openbaar te worden gemaakt. Het mag natuurlijk wel als dat niet in strijd is met de geheimhoudingsplicht of als daarover afspraken zijn gemaakt met de bestuurder.

Plicht om te vergaderen

Het spreekt vanzelf dat de ondernemingsraad de plicht heeft om zelf te vergaderen en met de bestuurder te vergaderen. De frequentie van vergaderingen is niet in de WOR vastgelegd. De meeste ondernemingsraden vergaderen zelf eens in de 4-6 weken en met de bestuurder eens in de 8 weken. Met inachtneming van de vakantieperiodes vergaderen OR en bestuurder dan ongeveer 6 keer per jaar.

  • de plichten van de ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin