Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Eigenschappen ideaal OR-lid

ondernemingsraad-OR eigenschappen or-lid

Wat zijn de eigenschappen en competenties van een ideaal OR-lid (profielschets lid ondernemingsraad)?

Lid zijn van een ondernemingsraad vraagt specifieke eigenschappen en competenties. Hoe ziet een profielschets of functieprofiel van het ideale lid van een OR er uit?

Het ideale OR-lid:

Is gedisciplineerd

Houdt zich aan de afspraken, regels en werkwijze van de OR. Vervult zijn taken ook al vraagt het eigen werk (priori)tijd. Bereidt de vergadering voor, is op tijd aanwezig en maakt taken volgens afspraak af.

Is drukbestendig

Is bestand tegen tijdsdruk, druk van de bestuurder, verwachtingen van de medewerkers. Levert constante prestaties in situaties die werkstress veroorzaken. Laat zich bij druk niet door emoties en impulsen leiden.

Is gewetensvol

Is in staat om te schakelen tussen de ‘petten’ van OR-lid en medewerkers. Weet ethisch te handelen vanuit het perspectief van de gemiddelde medewerker in de organisatie. Is objectief, consistent, open en duidelijk.

Heeft inlevingsvermogen

Is zich bewust van wat er leeft in de organisatie en bij de medewerker. Kan zich verplaatsen in belangen van medewerkers en de bestuurder. Toont belangstelling, begrip en empathie voor gevoelens van anderen.

Toont inzet

Kan zich langere tijd, ook bij tijdgebrek of tegenslag, actief en toegewijd met een taak bezig houden. Blijft constante prestaties leveren en weet anderen hierin mee te nemen. Is enthousiast ook al wordt er veel gevraagd.

Is onafhankelijk

Kan zich een zelfstandig oordeel vormen zonder zich te laten beïnvloeden door anderen zoals de eigen afdeling of mondige OR-leden. Komt met eigen ideeën en voorstellen ook al moeten anderen hiervan nog overtuigd worden.

Kan zich objectief een oordeel vormen

Weet objectief de belangen van de organisatie/bestuurder af te wegen tegen de belangen van (groepen) medewerkers. Weet daarbij zowel naar de korte als langere termijn te kijken. Geeft aan welke informatie nodig is. Overziet voor- en nadelen en consequenties van bepaalde besluiten.

Kan problemen analyseren

Kan verbanden leggen tussen onderwerpen en informatie. Onderscheidt feiten van meningen. Weet oorzaken van problemen te ontdekken en kan vanuit deze analyse naar oplossingen voor deze problemen zoeken.

Is resultaatgericht

Is gericht op het bereiken van vastgestelde OR-doelen. Levert tijdig een bijdrage aan deze doelen. Weet de bijzaken te scheiden van de hoofdzaken. Kan efficiënt en effectief zelfstandig en in een groep werken/vergaderen, gericht op het eindresultaat.

Kan samenwerken

Kan zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ook wanneer dit resultaat niet leidt tot persoonlijk voordeel. Zoekt anderen op en benut kwaliteiten van anderen.

Ga je in de OR of zit je er net in? Volg dan onze startcursus ‘Help, ik zit in de OR!’.

  • eigenschappen lid ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's >

English videos >

Blogs >

Boeken >

OR-trainingen

“Ik ben enorm enthousiast over de training en coaching die ik van Schateiland heb gekregen als onderdeel van mijn management traineeship. De trainers weten de vinger snel op de juiste plek te leggen, hebben een aanstekelijke energie en het leereffect is groot. Bedankt Schateiland!”
Sanne van de Pol – Enexis
logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin