Schatkamer - Artikelen - rollen taken OR -

Ondernemingsraad (OR) - Rollen en taken van de secretaris

Wat zijn de rollen en taken van de (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad (OR)?

Als (ambtelijk) secretaris lijk je wel eens de vliegende keep van de ondernemingsraad. Wat mag de ondernemingsraad van jou verwachten? Wat mag jij van de ondernemingsraad en de voorzitter verwachten. Wat zijn eigenlijk de rollen en taken van de (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad? Bekijk hier ons handige overzicht. Je kunt dit overzicht ook gebruiken om te bedenken of de rol van OR-secretaris past bij je profiel en competenties.

De taken van de (ambtelijk) secretaris ondernemingsraad

 1. Voorbereiden en verslagleggen vergadering
  • Plannen vergaderingen, reserveren vergaderruimtes en uitnodigen deelnemers
  • Met de voorzitter (en vicevoorzitter) voeren van agendaoverleg met de bestuurder
  • Met de voorzitter (en vicevoorzitter) opstellen van de agenda voor de vergadering
  • Met de voorzitter (en vicevoorzitter) voorbereiden van de vergadering (doel van het punt, tijdsduur, aanpak)
  • Toesturen notulen en stukken voor vergadering aan OR-leden en/of bestuurder
  • Tijdens vergadering maken van aantekeningen voor de notulen en (in samenwerking met de voorzitter) bevorderen dat besluiten expliciet worden gemaakt en vastgelegd
 2. Voeren secretariaat
  • Behandeling ingekomen stukken
  • Voeren van correspondentie met bestuurder en medewerkers
  • Opstellen (concept-)notulen van in elk geval de OR-vergadering en eventueel de overlegvergadering (ov-vergadering), de vergadering van de onderdeel commissie (OC-vergadering) en de vergadering van een commissie- of werkgroep
  • Inrichten en beheren van het archief met stukken en notulen
  • Ter beschikking stellen van (door OR en eventueel de bestuurder) geaccordeerde notulen (intranet, G-schijf, etc.)
 3. Diversen
  • Organiseren van de verkiezingen van de ondernemingsraad
  • Faciliteren en adviseren ondernemingsraad en commissies
  • Met de voorzitter organiseren van scholingsdagen en eventueel verslaglegging hiervan
  • Communicatie met de medewerkers (bijvoorbeeld als lid commissie Communicatie/PR)
  • Opstellen jaarverslag (bijvoorbeeld als lid commissie Communicatie)
  • Verantwoordelijk voor kennis van (actualiteiten) wet- en regelgeving (WOR)
  • Inwerken nieuwe OR-leden

Dit overzicht van taken van de (ambtelijk) secretaris is indicatief; je kunt meer en minder doen. Als je ambtelijk secretaris bent, worden de meeste van deze taken vaak wel van je verwacht. Een secretaris die ook gewoon medewerker en OR-lid is, kan deze in overleg bepaalde taken ook verdelen of delegeren. De (vice)voorzitter of een commissie Communicatie/PR kunnen je ook werk uit handen nemen.

Wil je weten hoe je jouw taken effectief in de praktijk kan brengen in samenwerking met de (vice)voorzitter? Kom dan naar onze training Leiding geven aan de OR. In deze OR-training leer je samen met en van andere secretarissen en met (vice)voorzitters.

 • rollen en taken or secretaris


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin