Schatkamer - Artikelen - overlegvergadering -

Ondernemingsraad (OR) - Rol HR overlegvergadering

OR rol HR overlegvergadering

Wat is de rol van HR bij de overlegvergadering?

De bestuurder is de wettelijke gesprekspartner van de ondernemingsraad. Regelmatig nodigt de bestuurder Human Resources (HR) uit om bij de overlegvergadering aanwezig te zijn. Vaak is dat de eindverantwoordelijke voor HR zoals het hoofd HR of de HR-directeur.

De reden voor de bestuurder is dat HR inhoudelijk vaak beter op de hoogte is van advies- en met name instemmingsaanvragen. De instemmingsaanvragen gaan immers vaak over HR-regelingen en zijn vaak nogal gedetailleerd. Zo kan de bestuurder voorkomen dat hij in de vergadering vragen niet kan beantwoorden of voorgenomen besluiten onvoldoende kan toelichten. Het inschakelen van HR of andere specialisten kan voor de ondernemingsraad daarom zeker voordelen hebben.

Het komt echter regelmatig voor dat ondernemingsraden er niet zo blij mee zijn dat HR er altijd bij zit. Soms krijgt HR een wel wat grote rol in het overleg of draagt HR niet bij aan een constructief en vertrouwelijk gesprek. Sommige OR-leden vertrouwen er ook niet helemaal op dat wat ze tijdens het overleg in hun rol als OR-lid zeggen, later in de hoedanigheid van ‘gewone medewerker’ niet tegen hen gebruikt wordt.

Als de aanwezigheid van HR niet bijdraagt aan een goed overleg staat het de ondernemingsraad vrij om de bestuurder te vragen om HR niet meer uit te nodigen. HR zal dat natuurlijk niet leuk vinden of zelfs persoonlijk opvatten. Het is dus wel belangrijk dat de ondernemingsraad dit op een tactische manier communiceert. Ook kan worden afgesproken dat HR alleen aanwezig zal zijn als er een concreet voorgenomen besluit moet worden toegelicht waar de bestuurder zelf onvoldoende van weet.

Kijk uit voor teveel argwaan tegenover de HR-functionaris. Hij moet net als een OR-lid in staat zijn om op een professionele manier de juiste rol te kunnen spelen. Als dat niet helemaal goed lukt, kan de OR beginnen daar feedback over te geven. Daar zijn HR-mensen als het goed is wel aan gewend.

Het inschakelen of uitnodigen van HR, financiën, IT of welke medewerker dan ook ontslaat de bestuurder overigens niet van de plicht om zelf op de hoogte te zijn van de inhoud van advies- en instemmingsaanvragen. Laat je als OR niet teveel ‘de lijn insturen’ waardoor de bestuurder teveel buiten beeld raakt. Uiteindelijk moet de ondernemingsraad zaken doen met de bestuurder.

  • rol HR overlegvergadering or


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Inmiddels al meerdere trainingen gevolgd en altijd zeer tevreden. De inhoud wordt altijd zeer goed toegespitst op de behoefte van de OR. Al met al een absolute aanrader.”

Arris Kramer – Nedasco
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin