Schatkamer - Artikelen - overlegvergadering -

Ondernemingsraad (OR) - Voorzitter overlegvergadering

Wie zit de overlegvergadering met de bestuurder voor?

De voorzitter van de overlegvergadering heeft een belangrijke invloed op het verloop ervan. Als procesverantwoordelijke kan hij sturen op wie het woord krijgt, hoeveel tijd aan een onderwerp wordt besteed en hoe het besluit wordt genomen.

Goede redenen dus om te bedenken wie de voorzitter zou moeten zijn van de overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad. De WOR raadt aan om het voorzitterschap te rouleren. Daar is zeker wat voor te zeggen. Er zijn verschillende overwegingen die hierbij meespelen.

De bestuurder als voorzitter

De bestuurder heeft vaak ervaring in het voorzitten van vergaderingen bijvoorbeeld van zijn bestuur of managementteam. In die rol verzamelt hij informatie, leidt hij de discussie en zorgt hij voor een besluit.

Zijn rol in een vergadering met de ondernemingsraad is echter anders. De bestuurder is vaak degene van wie de informatie moet komen. In de praktijk is de bestuurder veel inhoudelijk aan het woord.

De rol van WOR-bestuurder verhoudt zich daarom niet altijd zo goed met de rol van voorzitter. De bestuurder is soms zo druk met vertellen dat hij vergeet de ondernemingsraad goed aan het woord te laten.

Zeker als de bestuurder van nature veel ruimte inneemt in een overleg, is het niet handig om de bestuurder ook nog te laten voorzitten. Hierdoor wordt het voor de ondernemingsraad nog lastiger om een gelijkwaardige rol te spelen.

De ondernemingsraad als voorzitter

Vaak is het de voorzitter van de ondernemingsraad die de overlegvergadering voorzit. De OR-voorzitter heeft meestal best wat ervaring met voorzitten maar niet altijd zoveel als de bestuurder.

De OR-voorzitter is vaak degene die namens de ondernemingsraad het woord voert. Door het benoemen van woordvoerders kan worden voorkomen dat de OR-voorzitter te inhoudelijk gaat meepraten en daardoor als voorzitter van de overlegvergadering de regie verliest.

Verder is het natuurlijk ook mogelijk om de vicevoorzitter of een ander OR-lid de overlegvergadering te laten voorzitten. Zo kan worden voorkomen dat de overlegvergadering teveel een gesprek wordt tussen de bestuurder en de voorzitter, waar de rest voor spek en bonen bij zit.

Kortom, neem als ondernemingsraad het voorzitterschap als het kan op je. Uiteraard in overleg met de bestuurder. Dat geeft je meer invloed op het verloop en de uitkomst van de overlegvergadering.

  • voorzitter overlegvergadering OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin