Schatkamer - Artikelen - overlegvergadering -

Ondernemingsraad (OR) - Artikel 24-overleg

Wat is een artikel 24-overleg?

De ondernemingsraad vergadert heel wat af: OR-vergaderingen, overlegvergaderingen met de bestuurder, Raad van toezicht of Raad van commissarissen, commissie- of werkgroep vergaderingen. Eventueel dan ook nog DB-overleg, centrale medezeggenschap, overleg met de achterban of werkgroepen.

Laten we het belangrijke zogenoemde ‘artikel 24-overleg’ niet vergeten. Het is een bijzondere overlegvergadering die minimaal twee keer per jaar wordt gehouden. Dit overleg wordt ook wel een ‘benen op tafel-overleg’ of kortweg ‘BOT-overleg’ genoemd. Het komt ook regelmatig voor dat voor het artikel 24-overleg een bepaald thema wordt gekozen waarover bestuurder en ondernemingsraad wat langer willen doorpraten.

Tijdens deze overlegvergadering wordt de ‘algemene gang van zaken van de onderneming’ besproken. Wat moet er in een artikel 24-overleg in elk geval aan de orde komen?

  • De bestuurder moet mondeling of schriftelijk gegevens verstrekken over de activiteiten en resultaten van de onderneming
  • De bestuurder moet ook vooruit kijken en zijn verwachtingen over de activiteiten en resultaten van de onderneming meedelen, vooral over onderwerpen waarover de ondernemingsraad advies-of instemmingsrecht heeft
  • De bestuurder moet vertellen welke advies- of instemmingsgerechtigde besluiten hij in voorbereiding heeft
  • De bestuurder én ondernemingsraad moeten afspreken wanneer én hoe de ondernemingsraad bij de besluitvorming zal worden betrokken

Het is dus een belangrijke vergadering. Niet voor niets voegt de wetgever er – in artikel 24 WOR lid 2- aan toe dat bij een B.V. of N.V. (een vertegenwoordiging van) de commissarissen aanwezig moet zijn. Bij andere rechtsvormen zijn dat bestuurders of toezichthouders. Of dit altijd zo prettig vergadert, hangt er van af. Als de ondernemingsraad concreter wil worden over de planning van aanvragen voor de komende periode kan je (voor dat deel) beter alleen met de bestuurder vergaderen.

Als het artikel 24-overleg in een jasje wordt gegoten van een strategische sessie, themabijeenkomst of een nadere kennismaking, bestaat het risico dat niet alle verplichte onderwerpen van deze bijzondere overlegvergadering goed aan bod komen. Bedenk in de voorbereiding dus goed of de opzet van het artikel 24-overleg bij gaat dragen aan de doelen van de ondernemingsraad voor dit belangrijke wettelijke overlegmoment.

Daarmee is niet gezegd dat het artikel 24-overleg niet kan worden gebruikt voor het werken aan een prettige relatie met de bestuurder. Het artikel 24-overleg is bij uitstek geschikt voor een wat informeler en ook persoonlijker gesprek. Een externe locatie en een borreltje of etentje na afloop kan hier zeker aan bijdragen.

Wil je meer bereiken bij de bestuurder? Doe onze OR-training ‘Samenwerken met de bestuurder‘. Met of zonder de bestuurder.

  • artikel 24-overleg bestuurder or


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's >

English videos >

Blogs >

Boeken >

OR-trainingen

“Met de boot over gaf al een goed gevoel. Fantastische ruimtes in het fort. Schateiland weet een sfeer te creëren waardoor er een goed flow in het team ontstaat. Een aanrader!”

Jacobien Wesselink – Alkmaar Sport
logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin