Schatkamer - Artikelen - overlegvergadering -

Ondernemingsraad (OR) - Verplicht overleg bestuurder ondernemingsraad

OR verplicht verleg

Hoe vaak is de bestuurder verplicht om met de OR te overleggen?

Niet alle bestuurders kijken uit naar het overleg met de ondernemingsraad. Ze proberen het aantal vergaderingen te beperken of zeggen de vergadering af omdat het ‘te weinig onderwerpen zijn’ of dringende andere zaken. Hoe vaak is de bestuurder wettelijk verplicht om met de ondernemingsraad te overleggen?

Een absoluut aantal verplichte vergaderingen per jaar wordt niet in de WOR genoemd. Ook het minimum aantal vergaderingen staat niet meer in de wet. Wel is af te leiden hoe vaak de bestuurder en ondernemingsraad ongeveer zouden moeten vergaderen. Volgens de wet kan er op drie manieren een plicht tot het houden van een overlegvergadering ontstaan.

  1. Twee maal per jaar het artikel 24-overleg, de bijzondere overlegvergadering over de algemene gang van zaken
  2. Ten behoeve van het bespreken van elke advies- of instemmingsaanvraag (artikel 25 lid 4 WOR en artikel 27 lid 2 WOR). Vaak worden in een reguliere overlegvergadering verschillende onderwerpen tegelijk behandeld.
  3. Wanneer de bestuurder of de ondernemingsraad dat nodig vindt. De ondernemingsraad is dus ook verplicht om te overleggen met de bestuurder als hij daarom vraagt, bijvoorbeeld in een spoedeisende kwestie

In de praktijk is het gebruikelijk om ongeveer 6 keer per jaar een overlegvergadering te hebben. Dan heb je voldoende tijd om de advies- en instemmingsgerechtigde onderwerpen tijdig en goed te bespreken. Minder dan een keer per kwartaal is niet aan te raden. Er zijn ook genoeg ondernemingsraden die maandelijks met de bestuurder overleggen.

De frequentie van het overleg kan ook afhangen van hoe druk het is met onderwerpen. Als er een fusie of reorganisatie speelt, kan je maar beter wat vaker bij elkaar komen.

Verder kan je ook variëren met de lengte van het overleg. Liever wat vaker en wat korter dan niet zo vaak een lang overleg.

  • verplicht overleg bestuurder or


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“We hebben als ondernemingsraad echt meters gemaakt met onze visie, speerpunten en afspraken over onze werkwijze. Daarnaast was het gewoon heel gezellig.”

Hans Fieggen – Dedicon
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin