Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - Ontslaan niet functionerend OR-lid

Kan de OR een niet functionerend OR-lid ontslaan uit de OR?

Kan je een OR-lid ontslaan uit de ondernemingsraad als hij zijn werk niet doet, slecht doet of nauwelijks komt opdagen? Als (voorzitter van de) ondernemingsraad heb je geen hiërarchische verhouding en kan je het OR-lid niet zomaar uit de OR zetten. OR-leden zijn immers gekozen door de medewerkers en hebben in principe het recht om de hele zittingsperiode OR-lid te blijven.

Eerst proberen te overtuigen

Als OR-leden lastig, te kritisch of complicerend zijn, zal je dat OR-lid met een goed gesprek en overtuigingskracht in het gareel moeten zien te krijgen. Er zijn voorbeelden van OR-leden die er echt een potje van maken. In hun aanwezigheid kan door de OR niet meer goed worden vergaderd of de overlegvergadering met de bestuurder loopt door hun toedoen spaak. Of ze zijn bijna nooit aanwezig bij de vergadering.

Schorsing van een OR-lid

In die gevallen bestaat er gelukkig de mogelijkheid om de rechter op grond van artikel 13 WOR te vragen om uitsluiting of schorsing van een OR-lid. Dat kan voor een bepaalde termijn en voor alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Zowel de bestuurder als de ondernemingsraad kan dit verzoek doen.

Als de bestuurder de kantonrechter vraagt om uitsluiting of schorsing van het OR-lid moet hij aantonen dat het betrokken OR-lid het overleg van de ondernemer met de ondernemingsraad ernstig belemmert. Bijvoorbeeld omdat het OR-lid nietgeheim houdt.

Aantonen dat OR-lid de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert

Als de ondernemingsraad de kantonrechter vraagt om uitsluiting of schorsing van het OR-lid dan moet de ondernemingsraad aantonen dat de betrokkene de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert. Als de bestuurder of ondernemingsraad de kantonrechter een verzoek tot uitsluiting doen moeten ze elkaar daarover informeren.

Het is niet altijd makkelijk om bij de kantonrechter aan te tonen dat een OR-lid de samenwerking ernstig belemmert. Vaak gedraagt een OR-lid zich op een bepaalde manier (zuchten, onderbreken, emotioneel, bezwaren opwerpen, negatieve grondhouding) waardoor de sfeer verslechtert. Het ‘ernstig belemmeren’ is dan lastiger te bewijzen.

Andere manieren

Er zijn natuurlijk ook andere manieren om niet functionerende OR-leden wat ‘onschadelijker’ te maken zoals: niet meer een bepaalde rol of functie laten invullen, meer als DB met de bestuurder overleggen, meer in commissies en werkgroepen voorbereiden, etc.

  • ontslaan niet functionerend or-lid


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin