Schatkamer - Artikelen - faciliteiten -

Ondernemingsraad (OR) - Deskundige inschakelen

deskundige inschakelen OR

Wanneer heeft de ondernemingsraad recht op de inschakeling van een deskundige?

Om te kunnen adviseren heeft de ondernemingsraad soms specialistische kennis nodig. Vaak gaat het om kennis over financiën, pensioenen, HR-zaken, Arbowetgeving, juridische kwesties of organisatorische vraagstukken. Volgens artikel 16 WOR kan de ondernemingsraad hiervoor een deskundige inschakelen.

Deze kennis heeft de ondernemingsraad vaak niet in huis omdat OR-leden geen opleiding hebben genoten voor het besturen van een onderneming. Verder heeft een ondernemingsraad – anders dan de bestuurder – geen interne staf tot zijn beschikking met HR, financiën, juridische zaken, strategie, etc. Veel bestuurders vragen daarnaast zelf ook regelmatig extern advies. Hierover moeten ze overigens de ondernemingsraad ook advies vragen op grond van artikel 25 lid 1 sub n WOR.

De kosten voor het inschakelen van een deskundige moeten volgens artikel 22 WOR door de ondernemer worden vergoed, uiteraard voor zover deze in redelijkheid zijn gemaakt. Je kunt dus niet zomaar een adviseur raadplegen. Er moet wel echt een goede objectiveerbare reden voor zijn en het belang van het advies moet groot genoeg zijn. De rechter heeft al meermalen vastgesteld dat de ondernemingsraad in zijn recht stond toen hij een deskundige inschakelde. Ook al was de bestuurder inhoudelijk van mening dat het niet nodig was.

Ondernemingsraden zijn vaak ten onrechte terughoudend met het inschakelen van een adviseur. Ze vertrouwen op de expertise van de bestuurder of zijn adviseur. Of ze vinden het vervelend om de bestuurder te vragen hiervoor kosten te mogen maken. Als je als ondernemingsraad echt behoefte hebt aan een onafhankelijk extern advies, schroom dan niet om een deskundige in te schakelen. Bespreek dit vooral wel even met de bestuurder en zorg dat je een kostenraming kunt geven. De bestuurder kan zelf ook wat aan het advies hebben.

  • deskundige inschakelen als ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's >

English videos >

Blogs >

Boeken >

OR-trainingen

“Een levendig programma met leuke oefeningen en to-the-point behandeling van OR-vraagstukken. Naast de nieuwe inzichten, een vliegende start voor het OR-werk! Aanbevolen.”

Harmen Kingsma – S.I.T. Controls
logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin