Schatkamer - Artikelen - faciliteiten -

Ondernemingsraad (OR) - Budget ondernemingsraad

budget OR

Heeft de OR recht op een eigen budget?

Kosten van de ondernemingsraad

Alle kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het werk van de ondernemingsraad moeten door de ondernemer worden vergoed (artikel 22 WOR). Dat geldt dus voor kleinere bedragen zoals kosten voor reis en verblijf, vakliteratuur, boeken of een gadget voor de medewerkers. Maar dit geldt ook voor grotere bedragen zoals de kosten voor scholing, het inschakelen van deskundigen en het voeren van gerechtelijke procedures.

De kosten die de ondernemingsraad maakt voor het inschakelen van deskundigen en juridische procedures moeten vooraf door de OR aan de bestuurder worden meegedeeld. Het is wel zo netjes om ook vooraf te bespreken of de bestuurder instemt met het voorstel van de ondernemingsraad voor OR-scholing en -cursussen. Het is gebruikelijk dat kleinere kosten gewoon kunnen worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming.

Een eigen budget voor de ondernemingsraad

Het kan handig zijn om een vast bedrag per jaar af te spreken voor het maken van kosten. Zo kunnen de OR en de bestuurder voorkomen dat iedere keer (kleinere) uitgaven moeten worden afgestemd. Sommige ondernemingsraden vinden het ook prettig om bijvoorbeeld grotere bedragen zoals de scholingskosten in een budget op te nemen. Dat geeft een wat onafhankelijker gevoel.

Over het algemeen is het lastig om onvoorziene uitgaven in een budget op te nemen zoals het inschakelen van deskundigen of de kosten voor een procedure tegen de bestuurder. Hier biedt een ‘postje onvoorzien’ uitkomst.

De ondernemingsraad heeft geen recht op het vaststellen van een eigen budget. De bestuurder kan dit dus met de ondernemingsraad overeenkomen, maar het hoeft niet. Zolang de bestuurder alle redelijke kosten vergoedt, is er juridisch gezien niets aan de hand.

Wanneer een eigen budget voor de ondernemingsraad?

Als de bestuurder in de praktijk gemakkelijk akkoord gaat met de kosten die de ondernemingsraad maakt, heeft het weinig zin om een budget af te spreken. Een budget zal de ondernemingsraad eerder beperken dan goed doen.

Heb je als ondernemingsraad te maken met een bestuurder die wat zuinig is of aan de OR wil laten zien dat hij heel verantwoord kosten maakt dan kan een budget handig zijn. Als de OR vooraf netjes uitrekent welke kosten hij redelijkerwijze denkt te maken, kan de bestuurder daar niet echt op tegen zijn. Staat het budget vast dan heeft de OR de vrijheid om het bedrag naar welbevinden uit te geven.

Het nadeel van een budget kan zijn dat de ondernemingsraad zich tekort doet en niet uitkomt met het bedrag. Het is vervelend om in de loop van het jaar weer terug te moeten naar de bestuurder omdat het budget wordt overschreden. Reken daarom goed en geïnformeerd uit hoe hoog een OR-budget zou moeten zijn.

Hoe hoog moet het budget voor de ondernemingsraad zijn?

De kosten verschillen per ondernemingsraad omdat ze afhangen van verschillende factoren. In welk jaar van de zittingsperiode bevindt de OR zich? Hoeveel scholing heeft de OR nodig? Hoeveel faciliteiten zijn er al aanwezig in de organisatie (vergaderruimte, ICT, secretariële ondersteuning, et cetera)?

Het is vooral bij het opnemen van de kosten van scholing in het budget belangrijk om een goede rekensom te maken. De wettelijke basis is 5 scholingsdagen per jaar tegen het SER-tarief van 1100 euro per dagdeel. Als de OR deze scholingsdagen als groep volgt in een maatwerkcursus dan bedragen de kosten al snel 10.000 euro.

De arrangementskosten voor zaalhuur, lunch, borrel, overnachting, etc. komen hier nog bij. Deze kosten bedragen als snel 200-250 euro p.p. voor een tweedaagse OR-training met overnachting, nog afgezien van reiskosten.

Daarnaast zullen OR-leden en commissieleden ook specialistische OR-trainingen willen volgen. De kosten hiervan bedragen op basis van de SER-norm 350 euro per dag.

Door met deze elementen te rekenen kan je als OR een realistisch budget voorstellen.

  • OR budget


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's >

English videos >

Blogs >

Boeken >

OR-trainingen

“Erg goed geluisterd naar de scholingsbehoeften. We hebben toepasbare tips gekregen. Twee zinvolle OR-scholingsdagen, met ruimte was voor wat humor tussendoor. Top!”

Alissa van den Bosch – Deventer Ziekenhuis
logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin