Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - Betekenis ondernemingsraad

Wat is de betekenis van een ondernemingsraad (definitie en doel)?

Het belangrijkste doel van de ondernemingsraad is het behartigen van de belangen van de medewerkers van een organisatie. Volgens de definitie is de ondernemingsraad een van de stakeholders waaraan de bestuurder verantwoording aflegt, net als aan de Raad van toezicht, de cliëntenraad of de Raad van commissarissen. De ondernemingsraad – soms ook medezeggenschapsraad of medezeggenschap genoemd- heeft een grote betekenis omdat hij bevoegd is om mee te adviseren over een aantal bedrijfsmatige onderwerpen en in te stemmen met een aantal (personeels-)regelingen.

De ondernemingsraad heeft in Nederland best een aantal goed geregelde bevoegdheden en heeft zeker betekenis. De regels over de ondernemingsraad zijn te vinden in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze wet bestaat al sinds 1950 en is o.a. in 1971, 1979, 1982, 1990, 1998 en 2017 een aantal keer gewijzigd. In deze wet vind je alles over de verkiezingen, de werkwijze, het reglement en de rechten en plichten van de ondernemingsraad.

Wat de ondernemingsraad voornamelijk doet is zelf vergaderen, overleg voeren met de bestuurder en contact onderhouden met de medewerkers, van oudsher vaak achterban genoemd. Voor het inhoudelijk behandelen van onderwerpen zullen de raadsleden zich moeten voorbereiden. Hierbij kunnen uiteraard de taken worden verdeeld. Zo werken ondernemingsraden vaak met commissies of werkgroepen.

Om als ondernemingsraad invloed te krijgen op de besluitvorming heeft de ondernemingsraad het recht om met de bestuurder te overleggen en geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van de organisatie. Als de bestuurder besluiten wil nemen, moet hij in een wettelijk bepaald aantal gevallen eerst vragen wat de ondernemingsraad daar van vindt. Soms hoeft de bestuurder de mening van de ondernemingsraad niet over te nemen, bij andere onderwerpen kan hij niet zonder instemming van de OR. De ondernemingsraad mag ook zelf met initiatieven komen. De bestuurder moet daar dan serieus op reageren. Als de ondernemingsraad en de bestuurder van een organisatie er samen niet uit komen, kan de ondernemingsraad in beroep bij de kantonrechter of de Ondernemingskamer.

De ondernemingsraad heeft een voorzitter en een secretaris. Soms hebben ondernemingsraden ook een vicevoorzitter en vormen zij een Dagelijks Bestuur. Het DB van een ondernemingsraad organiseert en faciliteert de ondernemingsraad bij zijn werk.

  • betekenis ondernemingsraad OR


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin