Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - Aantal leden OR

hoeveel leden heeft een or?

Hoeveel leden heeft een ondernemingsraad?

Het aantal OR-leden hangt volgens artikel 6 van de WOR af van hoeveel medewerkers een organisatie telt.

De WOR hanteert de volgende staffel voor de samenstelling van de ondernemingsraad:

  • met 50 tot 100 werknemers 5 leden
  • met 100 tot 200 werknemers 7 leden
  • met 200 tot 400 werknemers 9 leden
  • met 400 tot 600 werknemers 11 leden
  • met 600 tot 1.000 werknemers 13 leden
  • met 1.000 tot 2.000 werknemers 15 leden

Voor iedere 1.000 werknemers meer komen er 2 leden bij (tot maximaal 25 leden). Het kan voorkomen dat medezeggenschapsorganen nog groter zijn, bijvoorbeeld wanneer er verschillende ‘onderliggende’ ondernemingsraden worden vertegenwoordigd. Dat komt bijvoorbeeld voor bij departementale ondernemingsraden (DOR) van grotere ministeries. Het is de vraag of dergelijke grote raden effectief kunnen functioneren.

Afwijkend aantal OR-leden

Het kan zijn dat een ondernemingsraad te weinig leden heeft. Hoeveel leden moeten er minimaal in de OR zitten? Er is geen wettelijk minimale bezetting. Als gedurende een zittingsperiode OR-leden de ondernemingsraad verlaten, kan het (volgens het eigen reglement) verplicht zijn om (tussentijdse) verkiezingen uit te schrijven.

Het is mogelijk om in het OR-reglement een afwijkend aantal OR-leden vast te stellen. Dat kunnen er meer zijn, maar ook minder. Soms zien ondernemingsraden af van het recht op een maximale bezetting. In een OR-reglement kan worden bepaald dat de ondernemingsraad minder leden heeft dan waarop de ondernemingsraad wettelijk gerechtigd is.

Dat komt bijvoorbeeld voor in organisaties waarin de medezeggenschap wordt vernieuwd en de ondernemingsraad vooral gericht is op het faciliteren van de besluitvorming in de organisatie en de inhoud voor legt aan de medewerkers. Of als de ondernemingsraad eerder nadelen dan voordelen ervaart van een grote ondernemingsraad. Als de ondernemingsraad bepaalt af te wijken, kan dat pas in gaan in de volgende zittingsperiode. Zo er kan bij de verkiezingen rekening worden gehouden met het afwijkende aantal zetels. De ondernemingsraad kan de bestuurder vragen om in plaats van meer zetels, meer uren per OR-lid ter beschikking te stellen.

In het OR-reglement kan ook worden bepaald dat er voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadlid heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hij vervangt.

Wil je meer weten over de organisatie van de OR? Doe dan onze WOR-cursus.

  • aantal leden ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin