Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - Ontslagbescherming OR-lid

ondernemingsraad OR ontslagbescherming or-lid

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

Het is een hardnekkig misverstand dat OR-leden volledige ontslagbescherming zouden genieten. Er zijn voorbeelden van medewerkers die met een (sluimerend) arbeidsconflict in de ondernemingsraad gaan om beschermd te zijn. Voor deze mensen hebben wij waarschijnlijk slecht nieuws.

Leden van de ondernemingsraad kunnen worden ontslagen. Maar niet zomaar. Er zijn vier gegronde redenen waarom een OR-lid kan worden ontslagen:
1. Als er ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen
2. Bij sluiting van (een deel van) de onderneming
3. Wanneer er dringende redenen zijn voor een ontslag op staande voet (zoals greep in de kas of fraude)
4. Als het ontslag niet te maken heeft met het OR-lidmaatschap

Vooral die laatste reden laat zien dat er wel degelijk een verschil is tussen gewone medewerkers en OR-leden: OR-leden hebben wél ontslagbescherming voor hetgeen zij doen in het kader van OR-werk. Denk daarbij het aan uiten van een bepaalde mening tijdens de overlegvergadering met de bestuurder of bijvoorbeeld het voeren van een kritische verkiezingscampagne.

Beperkte ontslagbescherming

Een OR-lid heeft dus tot twee jaar nadat hij de OR heeft verlaten een beperkte ontslagbescherming. Als de werkgever het OR-lid toch wil ontslaan moet hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.

De beperkte ontslagbescherming geldt ook voor medewerkers die een ondernemingsraad aan het oprichten zijn en/of in de voorbereidingscommissie zitten en voor medewerkers die kandidaat-lid zijn (tot na de verkiezingen).

Ontslagbescherming in de praktijk

In de praktijk is het punt dat OR-leden soms toch worden ontslagen voor gedrag dat gerelateerd is aan OR-werk. Er wordt dan naar een andere reden gezocht. Soms is het ook lastig om bijvoorbeeld bij een zeer kritische medewerker de scheidslijn te zien tussen wat hij zegt of doet als medewerker en als OR-lid. De organisatie die een OR-lid wil ontslaan zonder de gegronde redenen hierboven zal echt wel met een goed verhaal moeten komen.

Het bovenstaande geldt ook voor leden van de personeelsvertegenwoordiging (PvT).

  • Heeft or-lid ontslagbescherming?


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin