Schatkamer - Artikelen - algemeen -

Ondernemingsraad (OR) - Definitie WOR-bestuurder

Wie is de WOR-bestuurder (definitie)?

Het komt regelmatig voor dat niet duidelijk is wie de WOR-bestuurder is. De ondernemingsraad overlegt met een directeur of een plaatsvervanger maar is deze gesprekspartner ook bestuurder in de zin van de WOR? Wat is de definitie en hoe zorg je er voor dat je met de ‘echte’ bestuurder aan tafel zit?

De bestuurder is degene die de onderneming vertegenwoordigt in het overleg met de ondernemingsraad. Volgens de definitie van artikel van de WOR is de bestuurder ‘hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid’. Tegenwoordig wordt deze persoon ook wel de ‘eindbaas’ genoemd.

Bij een B.V. of een N.V. is vaak het bestuur verantwoordelijk voor de leiding van de arbeid. Zijn er meer (statutair) bestuurders dan hebben ze vaak tezamen de leiding van de arbeid en kunnen ze iemand aanwijzen als gesprekspartner of WOR-bestuurder van de ondernemingsraad. In een concernstructuur zijn er vaak meer bestuurders. De statutair bestuurders van de B.V.’s zijn dan vaak ook de bestuurder in de zin van de WOR, tenzij ze niet eindverantwoordelijk zijn voor de medewerkers.

Dat komt voor bij internationale bedrijven waarbij de baas van de Nederlandse B.V. wel de (statutair) bestuurder is maar niet eindverantwoordelijk voor de leiding over de medewerkers. Internationale directeuren van Nederlandse B.V.’s vinden de ondernemingsraad overigens vaak ook maar een hoop gedoe.

Bij een vereniging of stichting is er door het bestuur vaak een directeur aangesteld om dagelijks leiding te geven aan de medewerkers. Dan is de WOR-bestuurder voor de ondernemingsraad dus de directeur van de vereniging of stichting. Soms is het bestuur dusdanig actief betrokken bij de leiding over de medewerkers dat zij toch als WOR-bestuurder moeten worden aangemerkt.

Voor de overheid is een aantal publieke functies uitgezonderd in artikel 46d van de WOR. Deze functionarissen kunnen dus nooit de WOR-bestuurder zijn. Dat geldt voor een minister, commissaris van de Koning, burgemeester en nog een aantal functies. Omdat zij politieke bestuurders zijn, hebben zij niet de leiding over de arbeid. Op basis van de algemene definitie zouden zij dus ook al geen WOR-bestuurder zijn. De WOR-bestuurder bij bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, etc. is de hoogst bevoegde ambtenaar. In deze voorbeelden zijn dat respectievelijk de secretaris-generaal, de griffier en de gemeentesecretaris.

  • definitie WOR-bestuurder ondernemingsaad


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin