Schatkamer - Artikelen - OR-vergadering -

Ondernemingsraad (OR) - Quorum OR-vergadering

Hoeveel leden moeten aanwezig zijn bij een OR-vergadering (quorum)?

De opkomst van OR-leden is in sommige ondernemingsraden voor verbetering vatbaar. OR-leden zijn afwezig door ziekte, drukte, reisafstanden, andere prioriteiten. Daarnaast zijn er soms ook nog vacature(s). Het aantal bij de vergadering aanwezige OR-leden is daardoor wel eens bedroevend laag.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een paar leden dan namens de hele ondernemingsraad besluiten kunnen nemen. In artikel 14 WOR is dan ook opgenomen dat het reglement moet bepalen hoeveel leden aanwezig moeten zijn om een vergadering te kunnen houden. Dit wordt een quorum genoemd.

Meestal is in OR-reglementen opgenomen dat meer dan de helft van het formele aantal leden (inclusief vacatures) aanwezig moet zijn. Het reglement kan ook anders bepalen of in uitzonderingen voorzien. Is dat aantal niet aanwezig dan kunnen er door de ondernemingsraad dus geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Om te voorkomen dat vergaderen te vaak zinloos wordt, kan dit quorumprobleem creatief worden opgelost. Onder ‘aanwezig’ kan ook worden verstaan aanwezig via telefoon of videoconferencing.

Om het quorum te halen kan daarnaast ook worden gewerkt met mandatering. De afwezige OR-leden kunnen wel aanwezige OR-leden mandateren of machtigen om namens hen een stem uit te brengen. Mandateren of machtigen kan functioneel zijn als de beeldvormingsfase en oordeelsfase goeddeels is doorlopen. Als dat niet zo is, heeft het afwezige OR-lid zijn stem al bepaald zonder wellicht goede andere argumenten te hebben gehoord. Dat is niet wenselijk.

Als er structureel te weinig OR-leden naar de vergadering komen, heeft de OR een ander probleem dat samen moet worden opgelost.

  • quorum or-vergadering


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“Goede praktische OR-cursus! Veel tips gekregen en leesbare, toepasbare stappenplannen. Veel variatie in het programma, goed toepasbaar op onze ondernemingsraad.”

Annet Hoitink – Agrotheek
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin