Schatkamer - Artikelen - opleiding OR -

Ondernemingsraad (OR) - Opleidingsplan ondernemingsraad (OR)

ondernemingsraad opleidingsplan

Hoe maak je een opleidingsplan voor de OR?

Een opleidings- of scholingsplan geeft de ondernemingsraad structuur bij het doelgericht ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Met duidelijke ontwikkeldoelen voor ogen kan de ondernemingsraad in een zittingsperiode meer bereiken. Dat is goed voor de OR maar ook leerzaam voor de individuele OR-leden. Hoe maak je een opleidingsplan voor de OR?

1. Stel eerst de ontwikkeldoelen van de OR vast

Vaak heeft een ondernemingsraad verschillende ontwikkel- of opleidingsdoelen gedurende een zittingsperiode. In het begin van de zittingsperiode zullen die doelen zijn: kennismaken, WOR-kennis opdoen, rol- en taakverdeling maken, teambuilding, effectief leren vergaderen, OR-doelen bepalen, etc. Later in de zittingsperiode kan de ondernemingsraad verdiepende of verbredende opleidingsvragen krijgen zoals invloed krijgen op de besluitvorming/bestuurder, financiële of Arbo-kennis opdoen, win-win onderhandelen, beter leren communiceren met de medewerkers, etc.

2. Verdeel de opleiding over OR-leden en de OR als groep

Sommige onderwerpen zoals financiën, Arbo, privacy of pensioenen lenen zich goed voor individuele scholing van OR-leden. Niet iedereen hoeft overal veel van te weten. Soms zijn deze meer inhoudelijke cursussen niet meer nodig omdat er voldoende kennis aanwezig is bij ervaren OR- of commissieleden. Andere trainingsonderwerpen zoals het ontwikkelen van vaardigheden als vergadertechniek of onderhandelen kunnen beter met de hele ondernemingsraad worden gevolgd.

3. Zet de opleidingswensen in een tijdlijn

Zodra de OR weet wat hij wil ontwikkelen, kunnen de opleidingsvragen in de tijd worden gezet in het opleidingsplan. Een tijdlijn geeft al een mooi overzicht van wat de OR en de individuele OR-leden willen ontwikkelen én wanneer. Daarnaast krijg je ook een goed overzicht over hoeveel scholing de ondernemingsraad per jaar nodig denkt te hebben.

4. Selecteer een OR-trainingsbureau

Juist met een opleidingsplan kan de ondernemingsraad een relatie opbouwen met een OR-trainingsbureau of OR-trainer. Het helpt als een trainer zicht kan houden op de ontwikkeling van de ondernemingsraad en het bereiken van zijn doelstellingen op het gebied van scholing. Kies een bureau met een wat breder aanbod van expertises zodat je niet steeds naar een ander OR-trainingsbureau moet. Voor echt specialistische kennis is het goed om gebruik te maken van de deskundigheid van bijvoorbeeld een jurist, pensioenadviseur of ARBO-deskundige.

5. Bepaal het benodigde OR-budget

Het is lastig om vooraf exact te bepalen wat de opleiding van de ondernemingsraad per jaar gaat kosten. De inventarisatie en de tijdslijn helpen hier wel bij. Bij het begroten van de kosten van de OR-opleiding kan je gemakshalve uitgaan van de SER-richtlijn. Deze richtlijn voor maatwerktrainingen en open inschrijvingen wordt jaarlijks vastgesteld door de Sociaal Economische Raad en wordt door de meeste trainingsbureaus gevolgd. Als kader kan je uitgaan van 5 of meer scholingsdagen per jaar op grond van de WOR. Vergeet niet de bijkomende kosten zoals trainingslocaties mee te nemen in de berekening. In het eerste zittingsjaar besteed de OR vaak meer aan scholing dan in de latere jaren. Bespreek de kosten vooraf met de bestuurder. Een bestuurder kan redelijke kosten voor relevante scholing niet weigeren.

6. Evalueer eens per half jaar

Een opleidingsplan is niet in beton gegoten. Het kan zijn dat bepaalde kennis en vaardigheden makkelijk of juist lastig zijn te ontwikkelen. Verder kunnen er ook onvoorziene dingen voorvallen zoals een fusie, een nieuwe bestuurder of de wisseling van een aantal OR-leden. Bespreek eens per half jaar of de doelen van het opleidingsplan worden bereikt en of het plan misschien wat moet worden bijgesteld.

  • opleidingsplan ondernemingsraad


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin