Schatkamer - Artikelen - informatierecht -

Ondernemingsraad (OR) - Als de bestuurder geen informatie geeft

ondernemingsraad-OR als bestuurder geen informatie geeft

Wat kan de ondernemingsraad doen als de bestuurder de OR geen informatie geeft?

Een lastige kwestie is het niet (tijdig) informeren van de ondernemingsraad door de bestuurder. Wat kan je doen als de bestuurder zijn informatieplicht niet nakomt en de ondernemingsraad geen informatie geeft?

Wanneer informeren?

Het verschilt van bestuurder tot bestuurder hoe snel hij de ondernemingsraad betrekt bij de besluitvorming. In de eerste fase van de besluitvorming dient de bestuurder de ondernemingsraad te informeren over het reilen en zeilen van de onderneming en over de advies- of instemmingsgerechtigde besluiten die eraan komen.

Het verschilt ook van ondernemingsraad tot ondernemingsraad hoe snel de OR betrokken wil worden. Niet alle ondernemingsraden zijn ervoor in om proefballonnen van de bestuurder te bespreken. De waarheid gebiedt ook te zeggen dat niet alle ondernemingsraden in staat zijn om op strategisch niveau met de bestuurder te spreken zonder dat er een concreet voorgenomen besluit voorligt met daarin opgenomen de gevolgen voor de medewerkers.

Niet informeren

Als een bestuurder de ondernemingsraad bewust of onbewust niet informeert is het allereerst lastig om daar op tijd achter te komen. Je kunt immers niet vragen naar wat je niet weet. Als je er dan in een latere fase van besluitvorming of zelfs na de besluitvorming achter komt, is het te laat.

De twee acties van de ondernemingsraad

  1. De ondernemingsraad kan naar de bestuurder gaan
    De ondernemingsraad kan de bestuurder wijzen op zijn informatieverplichting zoals deze blijkt uit de wet en soms ook uit een ondernemingsovereenkomst of convenant. De OR kan uitleggen waarom het belangrijk is om de ondernemingsraad eerder te informeren en proberen te achterhalen waarom de bestuurder ervoor kiest om niet of later te informeren. De OR kan ook wat nadrukkelijker in de artikel 24-vergadering doorvragen op aankomende advies- en instemmingsaanvragen.De bestuurder kan bijvoorbeeld bang zijn dat de informatie ‘op straat komt te liggen’. De OR kan dan wijzen op de geheimhoudingsplicht. Soms tekent een ondernemingsraad wel eens een geheimhoudingsverklaring of non disclosure agreement, al is dat strikt genomen niet nodig. Het kan ook zijn dat de bestuurder denkt dat hij de informatie voldoende heeft gedeeld omdat hij werkgroepen in de organisatie informeert waarin de OR participeert. De bestuurder zal in dat geval moeten worden gewezen op de zelfstandige rol die de ondernemingsraad vervult.Mocht de ondernemingsraad onwil of zelfs kwade wil vermoeden dan kan het geen kwaad om de bestuurder schriftelijk te herinneren aan zijn informatieplicht.
    De ondernemingsraad kan maar twee dingen doen om de bestuurder te bewegen zijn informatieplicht na te komen.
  2. De ondernemingsraad kan naar de bedrijfscommissie of kantonrechter gaan
    Als de bestuurder – ook na (schriftelijk) verzoek – van de ondernemingsraad nalatig blijft, staat de ondernemingsraad de weg naar de bedrijfscommissie of de kantonrechter open. De bedrijfscommissie kan bemiddelen maar kan geen bindend juridisch oordeel geven. Het lijkt erop dat de bedrijfscommissie steeds minder vaak wordt ingeschakeld en dat vaker wordt gekozen voor een mediator. Een lid van een Raad van toezicht of Raad van commissarissen kan ook de rol van mediator of bemiddelaar op zich nemen.
    De ondernemingsraad kan ook naar de kantonrechter. Het voordeel is dat deze wél een bindende uitspraak kan doen. Het nadeel is dat de relatie met de bestuurder er niet beter op wordt. Het zal dan lastig blijven om de bestuurder in het – toch wat grijze gebied van het informatierecht- aan zijn informatieplicht te houden.


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's

Blogs >

Boeken

OR-trainingen

“De ervaringen die ik met Schateiland heb zijn erg goed. Wij hebben drie sessies gehad en iedere keer wist Schateiland de juiste snaar te raken. Buiten de interactieve sessies zorgen, de vaak unieke, locaties voor een extra beleving.”
Wouter van Zijl – Rabobank
Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin