OR agenda
Agenda

Vaak wordt agenda niet gehaald of gevolgd. Hoe zorg je voor een praktische en haalbare agenda voor OR-overleg?

stemmen OR
Stemmen

In het OR-regelement staat vaak keurig hoe moet worden gestemd. In de prakijk werkt het vaak anders? Hoe stem je in de OR?