Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips om als OR tijdig betrokken te worden bij de besluitvorming
9 mei 2022

De 5 Gouden tips om als OR tijdig betrokken te worden bij de besluitvormingEen veelgehoorde klacht van ondernemingsraden is dat zij te laat geïnformeerd of betrokken worden. Het besluit is soms feitelijk al genomen wanneer de OR ervan hoort. Zo heeft de ondernemingsraad geen ‘wezenlijke invloed’ op het besluit. Wat is ‘tijdig betrekken’? En hoe zorg je er als ondernemingsraad voor dat je tijdig betrokken wordt?

  1. Gebruik het artikel 24-overleg

Het ‘algemene gang van zaken overleg’ is bij uitstek geschikt om tijdig betrokken te worden. In dit overleg moet de ondernemer vertellen welke advies- of instemmingsgerechtigde onderwerpen hij de komende periode aan de OR gaat voorleggen. In de praktijk wordt deze vergadering vaak gebruikt om te sparren over thema’s zoals duurzame inzetbaarheid of de toekomst van de zorg. Hier heeft de ondernemingsraad ook een eigen verantwoordelijkheid om de agenda te bepalen en om de juiste vragen te stellen. Desnoods met de lijst met onderwerpen uit de artikelen 25 en 27 WOR in de achterzak. Lees ook onze blog over het effectief gebruiken van het artikel 24-overleg.

  1. Bepaal wat je zelf tijdig vindt en geef dat aan

Je kunt van mening verschillen over wat ‘tijdig’ is. Dan moet je eerst wel een mening hebben. Bepaal dus zelf wat je tijdig vindt en bespreek dit met de bestuurder. Wat tijdig is, is subjectief en hangt af van de volgende factoren:

  • Hoe complex is het besluit?
  • Hoe urgent is het besluit?
  • Hoe concreet is het besluit?
  • In hoeverre zijn de belangen van de medewerkers in het geding?
  • Hoe efficiënt kunnen de communicatie en de adviesprocedure verlopen?
  1. Neem initiatief als je niet tijdig betrokken wordt

Als je weet dat er wat speelt, wacht dan niet af. Neem initiatief en benader de bestuurder met concrete vragen en probeer afspraken te maken. Ook een welwillende bestuurder vergeet de OR wel eens mee te nemen. Als de bestuurder de OR willens en wetens geen informatie geeft en de OR passeert, hebben we te maken met een onwelwillende bestuurder. Lees dan onze 5 Gouden tips voor de OR en de onwelwillende bestuurder.

  1. Neem als toehoorder deel aan werkgroepen

Soms is de bestuurder juist heel voortvarend bezig en stelt hij werkgroepen in. Op deze manier betrekt hij de medewerkers bij de besluitvorming en creëert hij draagvlak voor bijvoorbeeld organisatieverandering, flexibel werken of zelfsturing. De ondernemingsraad wordt vaak ook uitgenodigd om deel te nemen. De OR twijfelt hier soms over. Als je tijdig betrokken wilt raken kan het verstandig zijn om deel te nemen. Als de OR deelneemt aan de werkgroepen kan bij de bestuurder – begrijpelijk- de indruk ontstaan dat daarmee de OR tijdig en voldoende wordt betrokken. Hij is dan teleurgesteld als de OR later een afwijkende mening blijkt te hebben. Deelname van OR-leden aan werkgroepen ontslaat de bestuurder niet van de plicht om het besluit tijdig schriftelijk voor te leggen. Maak daarom vooraf duidelijk dat de OR deelneemt als toehoorder en dat de OR via de gewone wegen betrokken moet worden. Het voordeel voor de bestuurder kan zijn dat de besluitvorming in de OR wat sneller kan gaan.

  1. Wijs de bestuurder op de risico’s van niet tijdig informeren en betrekken

Als voorgenomen besluiten niet zijn gemeld in een artikel 24-overleg en de ondernemingsraad zonder informatie vooraf een aanvraag krijgt, zal een rechter er eerder vanuit gaan dat de OR niet tijdig is betrokken en staat de bestuurder met 1-0 achter. Als er verder ook geen afspraken zijn gemaakt over de besluitvorming met de ondernemingsraad krijgt de bestuurder verder de schijn tegen. Zo kan het gebeuren dat een besluit door de Ondernemingskamer terug kan worden gedraaid omdat de OR niet tijdig is betrokken. Zover wil niemand het laten komen. Toch goed om dit zo nodig eens aan de bestuurder uit te leggen.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen om tijdig betrokken te worden bij de besluitvorming? Bel ons op 06 30 95 86 61 of mail ons op info@schateiland.com. Wij helpen je graag om meer invloed te krijgen op de besluitvorming!

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: , , ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin