Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor een effectief artikel 24-overleg
19 maart 2018

De 5 Gouden tips voor een effectief artikel 24-overleg

artikel 24 WOR overleg

Volgens artikel 24 WOR wordt in de overlegvergadering met de bestuurder ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken besproken. De bestuurder moet meedelen welke advies- en instemmingsgerechtigde besluiten hij in voorbereiding heeft. In het overleg behoren volgens de WOR afspraken te worden gemaakt over wanneer en hoe de OR bij de besluitvorming wordt betrokken.

In de praktijk gaat het vaak anders. De overlegvergadering vindt wel plaats maar beperkt zich tot de algemene gang van zaken. Het wordt een ‘benen-op-tafel-overleg’ waarin de bestuurder op zijn praatstoel gaat zitten. Er wordt gekozen voor interessante maar niet erg concrete thema’s. Het bespreken van aankomende aanvragen en de planning hiervan blijft geheel achterwege. Terwijl dit voor de invloed van de ondernemingsraad erg belangrijk is. Hoe zorg je voor een ontspannen en effectief artikel 24-overleg? Lees hier onze tips.

  1. Maak het artikel 24-overleg ook concreet

Een artikel 24-vergadering is vaak een ongedwongen en ontspannen gesprek. Iedereen heeft de tijd om samen eens met een helicopterview naar de markt, de organisatie en HR-ontwikkelingen te kijken. Meestal gaan de OR, de bestuurder en vaak ook de commissarissen met een goed gevoel naar huis. De ondernemingsraad kan zich hier als een professionele en gelijkwaardige gesprekspartner profileren. Dat is belangrijk, maar het laat onverlet dat de OR ook belang heeft bij overzicht over wat er concreet aankomt. Sterker nog; het is het wettelijke doel van het overleg. Probeer daarom met de bestuurder tijdens het overleg bij een bepaald onderwerp óók te bespreken wat de volgende stappen zijn en hoe de OR betrokken kan worden. Beter is nog om de planning voor het komende (half) jaar te agenderen voor het artikel 24-overleg.

  1. Plan de artikel 24-vergadering op een handig moment

De meeste organisaties hebben een vaste jaarplanningscyclus. In deze cyclus is bijvoorbeeld vaak het laatste kwartaal ingeruimd voor het opstellen van de jaarplannen en de begroting. Dit is het meest strategische moment om nog invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming. Als je de artikel 24-vergadering in het eerste kwartaal plant, is het meeste al bepaald.

  1. Een goede voorbereiding is het halve werk

Als de OR niet goed is voorbereid, kan de bestuurder het gesprek gemakkelijk naar zich toe trekken. Voor de ondernemingsraad is het lastig om als groep te communiceren. Wie zegt wat? Kun je iets zeggen zonder dat van tevoren met de OR besproken te hebben? Bereid daarom niet alleen inhoudelijk je visie en je vragen goed voor, maar bespreek ook hoe je het gesprek wilt voeren. Je kunt onderwerpen verdelen en woordvoerders benoemen die affiniteit hebben met het onderwerp.

  1. Kies een creatieve vorm

Om wat scherpte in het overleg te brengen, kan je voorstellen om creatieve werkvormen te gebruiken zoals bijvoorbeeld stellingen. Een leuke vorm hierbij is het format van ‘Het Lagerhuis’, het VARA-programma met Marcel van Dam. In deze werkvorm laat een gespreksleider de ondernemingsraad en de bestuurder kort een standpunt verdedigen waarna ze in discussie gaan. Je kunt ook kiezen voor een ‘derde’ als voorzitter of een prikkelende facilitator die ervoor zorgt dat zowel de bestuurder als de OR voldoende aan bod komt. Om het wat statische grote groepsgesprek te doorbreken, kun je ook werken met verschillende (thema)tafels waartussen de bestuurder en eventueel toezichthouders rouleren.

  1. Benut ook de ‘gewone’ overlegvergadering voor planning

De reguliere overlegvergadering is nog meer dan het artikel 24-overleg een onderdeel van de gespreksvoering en het contact met de bestuurder. Wacht niet tot het artikel 24-overleg, maar gebruik deze overleggen ook om goed (door) te vragen naar wat eraan gaat komen en hoe de ondernemingsraad hierbij tijdig betrokken kan worden. Dat vraagt een assertieve houding tijdens het gesprek. Wat kan helpen is om het punt ‘Te verwachten advies- of instemmingsaanvragen’ of ‘(Update) Jaarplanning advies- en instemmingsaanvragen’ ook hier op de agenda te zetten. Wees ook zo slim om HR hierbij in te schakelen. Zij weten vaak goed wat er concreet aan gaat komen.

Wil je actief werken aan een goede relatie met de bestuurder? Wil je meer invloed? Doe onze maatwerktraining ‘Samenwerken met de bestuurder‘. Met of zonder bestuurder.

U kunt ons mailen op info@schateiland.com of bel ons op 06 30 95 86 61. Wij helpen u graag verder.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin