Schatkamer - Blogs - Tag: artikel 24 WOR
19 maart 2018

De 5 Gouden tips voor een effectief artikel 24-overleg

Volgens artikel 24 WOR wordt in de overlegvergadering met de bestuurder ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken besproken. De bestuurder moet meedelen welke advies- en instemmingsgerechtigde besluiten hij in voorbereiding heeft. In het overleg behoren volgens de WOR afspraken te worden gemaakt over wanneer en hoe de OR bij de besluitvorming […]