Schatkamer - Blogs - Tag: tijdig betrekken ondernemingsraad
9 mei 2022

De 5 Gouden tips om als OR tijdig betrokken te worden bij de besluitvorming

Een veelgehoorde klacht van ondernemingsraden is dat zij te laat geïnformeerd of betrokken worden. Het besluit is soms feitelijk al genomen wanneer de OR ervan hoort. Zo heeft de ondernemingsraad geen ‘wezenlijke invloed’ op het besluit. Wat is ‘tijdig betrekken’? En hoe zorg je er als ondernemingsraad voor dat je tijdig betrokken wordt? Gebruik het […]