Schatkamer - OR-blogs - De 5 Gouden tips voor het werken met commissies van de ondernemingsraad (OR)
16 september 2015

De 5 Gouden tips voor het werken met commissies van de ondernemingsraad (OR)Om de taken te verdelen, kan de ondernemingsraad commissies instellen (artikel 15 en 16 WOR). Bekende commissies zijn de commissie Arbo/VGWM, HR/arbeidsvoorwaarden, Financiën en Communicatie/PR. Met commissies kan een ondernemingsraad efficiënter werken. Maar hoe zorg je ervoor dat de commissies aan de gang blijven en kwaliteit leveren? Hoe zorg je ervoor dat de rest van de ondernemingsraad geïnformeerd blijft en verantwoord besluiten kan nemen? Lees hier onze 5 Gouden tips voor het werken met commissies.

1) Bepaal eerst of je wel met commissies wilt werken
Het instellen van commissies is voor de meeste wat grotere ondernemingsraden een automatisme. Het kan zeker goed werken, vooral als een commissie wat meer op elkaar is ingespeeld. Een nadeel is dat de werkdruk in de ondernemingsraad door de vaste commissiestructuur niet gelijkmatig kan worden verdeeld. De commissie HR/arbeidsvoorwaarden heeft doorgaans veel meer te doen dan de commissie Financiën; bijna alle instemmingsaanvragen zijn immers HR gerelateerd. Overweeg daarom om op projectbasis werkgroepen samen te stellen. Als er een onderwerp opkomt bepaalt de OR ad hoc wie dit onderwerp gaan behandelen. Zodra het onderwerp is afgerond, stopt de werkgroep.

2) Bepaal wat de commissie gaat doen
Vaak staat wel ergens in een instellingsbesluit welke taken en bevoegdheden de commissie heeft, hoe de commissie is samengesteld en wat de werkwijze van de commissie zal zijn. Niet iedereen is hiervan op de hoogte en sommige dingen zijn alweer door de praktijk ingehaald. Bepaal daarom bij belangrijke onderwerpen op de agenda wat er van de commissie wordt verwacht. De agenda verandert, dus de werkzaamheden van de commissie ook. Zo weet de rest van de ondernemingsraad wat ze wanneer mogen verwachten.

3) Laat de commissies voorbereiden, de OR besluit
Soms heeft de ondernemingsraad wel eens het idee dat bepaalde besluiten eigenlijk al lang in de commissie zijn genomen en dat de ondernemingsraad als ‘klapvee’ het besluit mag bekrachtigen. In de vergadering ontbreekt dan het echte inhoudelijke gesprek. Ieder OR-lid is gekozen en moet dus inhoudelijk kunnen meepraten en meebesluiten. Het besluit wordt hier meestal beter van. De commissie moet een besluit dus voorbereiden en de raad aanbevelingen doen. Eerst op hoofdlijnen met opties, scenario’s of een strategie. Zodra de OR heeft besloten over de richting komt de uitwerking in bijvoorbeeld een brief aan de bestuurder.

4) Geef het DB het mandaat om de commissies actief aan te sturen
Het komt voor dat een bepaalde commissie niet loopt. Dat kan aan allerlei dingen liggen zoals de combinatie van personen, de werkdruk, de motivatie. In elk geval kan een niet goed functionerende commissie voor schade zorgen. Er zal iemand moeten zijn die dit met (of zonder) de commissie moet oplossen. Dat ligt het meest op de weg van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Omdat er binnen de OR formeel geen hiërachie bestaat, is het soms wat ongemakkelijk om OR-leden aan te spreken. Daarom is het belangrijk dat het DB van de ondernemingsraad vooraf het mandaat krijgt om dit te doen. Dan kan het DB als dat nodig is gaan sturen op wat de commissie op welk moment aan de raad gaat leveren. Lukt dat niet, dan kan het DB maatregelen nemen.

5) Geef commissies het voortouw bij het betrekken van medewerkers
Vernieuwing van de medezeggenschap staat bij veel ondernemingsraden hoog op de agenda. Een van de belangrijke punten hierbij is het betrekken van de medewerkers bij de besluitvorming van de organisatie. Waar kan dat nou beter dan in een commissie (of werkgroep)? Je kunt per onderwerp de specialisten of geïnteresseerden uit de organisatie betrekken. Dat zorgt voor commitment én kwalitatief betere besluiten.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen om de samenwerking tussen ondernemingsraad en commissies of binnen commissies te verbeteren? Bel ons dan op 06 30 95 86 61 of mail ons via info@schateiland.com.

Geplaatst in: OR-cursus en training | Getagged: ,

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin